Sport

Äntligen Agilitytävling!

HOPPFULL SPORT. Vanja Sandell från Vallentuna med sin American Foxhound FrejFoto: MARTHE NORSTRÖM I helgen

NYFÖRVÄRV. Jesse Singh kan bli ett utropstecken i backlinjen i år.Foto: MATTIAS BELIN VBK förstärker