Centralisering av skolorna kan bli en het politisk fråga

Centralisering av skolorna kan bli en het politisk fråga

BILFRI SKOLA? Det är många barn som får skjuts till Hagaskolan vid Vallentuna IP. Det är inte alltid lätt att åka kollektivtrafik dit.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Lagom till sommarlovet föreslås att skolorna i Vallentuna ska organiseras om. Årskurs sex i Brottby, Kårsta och Lindholmen planeras att flyttas till centralorten.

Frågan väckte en hel del debatt inom den lokala politiken. Oppositionen har också åsikter om hur frågan har väckts.

Jenny Thörnberg, gruppledare (MP):
–Förslaget att lägga ner år 6-9 för Kårsta, Lindholmen och Karby har skett i det tysta och var något som lades fram som ett låtsasförslag på nämnden förra tisdagen. Dvs beslutet var redan taget av förvaltning och Johan Skoog från Moderaterna och vi kunde inget göra förutom att protestera att underlaget var så dåligt samt att det presenterades på sittande nämnd vilket är odemokratiskt.

–Vi är kritiska både till hur de la fram förslaget till omorganisation samt är kritiska till att tvinga barn redan från 12 års ålder till långa resvägar.
Det är många som inte är redo för dessa resvägar plus att de kommer inkräkta på deras fritid.
–Sen tror förvaltningen att barnen från Karby kommer åka till Vallentuna men sanningen är nog att Täby är enklare men där slår man ju samtidigt undan benen för många ekonomiskt då de nu drar in busskorten för alla som väljer att sätta sitt barn utanför Vallentuna, detta trots att de flesta barnen i Brottby ändå behöver busskort för att ta sig till skolan.

Jaana Tilles, oppositionsråd (S):
–S håller på och tar fram ett eget förslag till skolorganisation i Vallentuna och jag vet inte ännu var vi landar. Vi kan bara konstatera i nuläget att moderaternas sätt att ta fram ett nytt skolorganisationsförslag utan att se helheten, utan att koppla organisationsförslaget till kommunens bostadsbyggnadsprognos, utan att fundera hur det rimmar med landsbygdsutvecklingen och likvärdigheten utan att tala om barnperspektivet är fortfarande ett stort utvecklingsområde för alliansen. Plötsligt dyker det upp ett förslag till beslut som inte ens har funnits i nämndhandlingarna. Dåligt, mycket dåligt! Detta viktiga beslut som berör hela kommunen bör jobbas fram i bred politisk enighet och i dialog både med fackföreningar och föräldrar.

Martin Siltanen von Bell, gruppledare (SD):
–Vi Sverigedemokrater vill att hela Vallentuna ska leva och där vi även kan bo och leva utanför de centrala delarna. Om vi måste köra våra barn, vilket blir det praktiska resultatet, till skolor som ligger i de centrala delarna av Vallentuna motverkar det hela vår filosofi om ett levande Vallentuna.
– Det medför också en ökad risk att de föräldrar som måste skjutsa sina barn till andra skolor väljer att ex. åka ned på E18 och ta sina barn till andra kommuner och skolor som ex Roslags Näsby. Detta bidrar i slutänden till ännu färre barn i våra skolor här i Vallentuna och är kontraproduktivt för utvecklingen av Vallentuna som helhet.

Johan Fagerhem, gruppledare (V):
Generellt är vi skeptiska till centraliseringen i kommunen, inget undantag i inställning till utbildning. Mer specifikt vore det olyckligt att minska på skolverksamheter i onödan, sådant är lurigt att göra ogjort då lokaler sällan får stå tomma. Det blir lätt en avfolkningsspiral om man lägger ned verksamheter utanför tätorten som leder till minskat underlag för verksamheter som leder till att man lägger ned verksamheter osv. Som kommun bör vi värna om att hela kommunen är levande, då ska vi inte vara de som eskalerar en sådan avfolkning.

Sammanfattningsvis tycker vi att kommunen bör anstränga sig för att behålla skolornas verksamheter runt om i kommunerna så länge som det är görbart sett i ett längre perspektiv, om någon årgång av åk 6 inte kan genomföras kan det bli svårt, men perspektivet bör hela tiden vara att återuppta en verksamhet om det behövts göra ett uppehåll.

Alliansens politiker hänvisade i flera fall till att detta bara är ett förslag. Vallentuna Nya har sökt barn- och ungdomsnämndens ordförande, Johan Skog (M) utan att lyckas få en kommentar.

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *