Fritt fram för Vallentunas badplatser – åter tjänligt vatten vid Gustavs Udde

Fritt fram för Vallentunas badplatser		     – åter tjänligt vatten vid Gustavs Udde

BÄLLSTA. Badet vid Gustavs Udde stängdes i förra veckan, men har åter öppnats då tester visar att vattnet är tjänligt med anmärkning.
Foto: MALIN TILJA

Efter badstopp på Gustavs Udde i förra veckan är det åter fritt fram att bada vid Vallentunas stränder.

Än är sommaren inte slut och för dem som älskar att bada lovar de kommande dagarna temperaturer omkring 20 grader, både i luften och i vattnet. Det finns cirka 30 sjöar i Vallentuna och vid fyra av dem finns kommunala badplatser. Det är Gustavs udde vid Vallentuna sjön, Bergsjöns badplats, Toftesta Holme vid Garnsviken och Långsjöns badplats.

För dryga veckan sedan gick det dock inte att bada vid Gustavs udde. Avspärrningar stoppade den badsugne, men den 6 augusti togs de bort och nu är det fritt fram att bada igen.

– Vi fick förhandsbesked om att vattenproverna visade förhöjda halter av e-kolibakterier i vattnet. Men sedan när det riktiga provsvaret kom, då var det ingen fara, vattnet var tjänligt med anmärkning och då tog vi bort avspärrningarna på en gång, berättar Ola Nilsson, enhetschef för idrotts- och friluftsenheten på Vallentuna kommun.

Att provsvaren visade tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, men att bada i vattnet inte bedöms utgöra någon hälsorisk.
Är det vanligt med för höga halter av vissa bakterier i Vallentunas badvatten?

– Ja, det förekommer vid Gustavs udde, men inte vid de andra baden. Även förra året hände det att proverna visade på otjänligt badvatten vid Gustavs udde, därför bestämde vi i år att prover skulle tas oftare där, var fjortonde dag, säger Ola Nilsson och tillägger:
– Det var första gången den här sommaren som vattenkvaliteten var dålig, men vid nästa mätning var den okej igen.

Regelbundna tester
Vattenkvaliteten testas en gång i månaden under badsäsongen på de övriga badplatserna, Bergsjön, Toftesta holme och Långsjön och där har provsvaren hela tiden varit bra. Skulle någon avvikelse upptäckas eller om kommunen skulle få information om till exempel ett utsläpp i sjön, så tas nya prover kort därefter. Resultaten av proverna och hur varmt det är i sjöarna redovisas på havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vanligt i samband med regn
Att badvattnet vid Gustavs udde innehöll förhöjda halter av e-kolibakterier kan bero på flera saker, enligt miljöavdelningen på Vallentuna kommun. I ett officiellt svar på Facebook, som de hänvisar till när Vallentuna Nya frågar vad de förhöjda halterna beror på, säger de:

– Det är inte helt ovanligt med ökade bakteriehalter i samband med regn. Bakterierna kan komma från avlopp, till exempel enskilda avlopp och översvämmade pumpbrunnar. De kan också komma från avföring från djur, till exempel fåglar som spolas ut i sjön i samband med regn. Därför bevakar vi statusen för Gustavs udde genom regelbunden provtagning och har återkommande tillsyn på enskilda avlopp i hela kommunen.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *