Nu skrotas möjligheten att jämföra skolor

Nu skrotas möjligheten att  jämföra skolor

SKOLA MED KVALITET. Många vet att Lovisedalsskolan är en genuin och bra skola, men ändå vill man få möjlighet att jämföra skolor med varandra.
Foto: UFFE LINDEBORG

Från den 1 september kommer det inte längre gå att jämföra svenska skolor med varandra.

Skolverket slutar publicera statistik om enskilda skolor – från 1 september

Då slutar Skolverket att publicera statistik över bland annat andelen behöriga lärare och elevers slutbetyg i nian och gymnasiet. För allmänheten, till exempel föräldrar med barn i skolan, innebär det att det inte längre går att jämföra skolor när det är dags att göra ett skolval.
–Det här är ett helt nytt läge. Vi vill vara ett transparent samhälle och kunna erbjuda invånarna tillgång till den här informationen. Som kommun vill vi också ha dessa underlag för att kunna lämna informationen till nämnden. Den är ju ansvarig för skolorna, oavsett skola, och det är samma skattemedel vi använder, säger Susanna Falk, utbildningschef i Vallentuna kommun.

Ska redovisas transparent
Bakgrunden till beslutet är en dom i Kammarrätten i december 2019 som säger att fristående skolors uppgifter om till exempel elevsammansättning, genomströmning och betyg, är sekretess. En affärshemlighet som inte ska lämnas ut. Motiveringen till beslutet är att om dessa uppgifter blir offentliga, kan de påverka eller avslöja skolans ekonomiska förhållanden. I och med domen ändrade Statistiska centralbyrån, SCB, sin tolkning om vad som är sekretessbelagda uppgifter och ger inte längre ut denna information om friskolorna. Det innebär att Skolverket inte kan publicera statistik om fristående skolor. Och eftersom lika villkor ska gälla för kommunala skolor och fristående skolor, kommer Skolverket inte att publicera någon statistik för enskilda skolor. Det gäller även för förskolor och fritidshem.
– Vi kommer endast att publicera statistik på riksnivå, som talar om hur det ser ut för hela riket för alla kommunala skolor och för alla fristående skolor. Men vi kan inte bryta ner det på regional eller kommunal nivå, förklarar Eva Durhán, avdelningschef på Skolverket.

Uppgifter om sådant som betyg, elevgenomströmning och andelen behöriga pedagoger, är inte bara till nytta för föräldrar och andra intresserade i valet av förskola och skola. Det är också uppgifter som ligger till grund för uppföljning och utvärdering.
– De här uppgifterna används när man ska följa upp hur det går för svensk skola, om den når sina mål, och de ska redovisas transparent och öppet, säger Eva Durhán på Skolverket.

”Vi jobbar för fullt”
Susanna Falk, utbildningschef i Vallentuna kommun säger:
– Att kunna jämföra olika skolor och gymnasier är en viktig del i att driva ett systematiskt kvalitetsarbete, som kommunerna är skyldiga att göra enligt skollagen. Den här förändringen får konsekvenser som inte blir bra.

I juni gav regeringen Skolverket i uppdrag att fram till 4 september komma med förslag på författningsändringar, för att kunna fortsätta ge ut information om den svenska skolan.
– Vi arbetar nu för att få fram en lösning så att föräldrar, beslutsfattare inom skolan, skolhuvudmän och andra användare kan få samlad information om den svenska skolan igen, säger Eva Durhán på Skolverket.

Kan du säga något om hur det går med det arbetet?
– Nej, först ska vi redovisa vårt resultat till regeringen. Vi jobbar för fullt med detta och har som mål att kunna lämna ett förslag på hur det ska kunna lösas. Det finns inget som hindrar kommuner och fristående skolor från att själva redovisa de här uppgifterna. Men det är bra att kunna ge en samlad bild från en myndighet som Skolverket att så här ser det ut.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *