NYHETER 2022-01-27 KL. 12:45

Hög sjukfrånvaro på skolor och förskolor

Av Anneli Leijel

Distansundervisning på högstadiet i Hagaskolan - En fjärdedel av alla elever på skolorna hemma

Hög sjukfrånvaro på skolor och förskolor
ANSTRÄNGT LÄGE. Trots många sjukfall kämpar personal på i Vallentunas skolor. Foto/Arkiv: Roffe Andersson

Det är hög sjukfrånvaro på alla skolor och förskolor i Vallentuna. Både personal och barn är hemma och sjuka i covid -19 eller andra smittor som går. De är antingen sjuka själva eller hemma för att de är i familjekarantän.

De senaste veckorna har den mycket smittsamma varianten av corona, omikron, fått smittspridningen att gå i taket.

Enligt de senaste råden från Folkhälsomyndigheten ska alla i familjen stanna hemma i fem dagar om någon är smittad med covid -19.
Tidigare gällde sju dagar. Det har gjort att fler än vanligt i hela samhället är hemma just nu.

Frånvaron är mycket hög på samtliga skolor och förskolor i Vallentuna. Den 24 januari var totalt 22 procent av personalen frånvarande på skolorna och nästan en fjärdedel av alla elever, 24 procent.

På förskolorna var 28 procent av all personal frånvarande och 38 procent av barnen.

Besvärligt läge
Förra veckan tvingades högstadiet på Hagaskolan att gå över till distansundervisning och även måndag och tisdag denna vecka.

–- Det är ett besvärligt läge i samtliga enheter i kommunen. Vi försöker undvika distansundervisning så långt det är möjligt, säger Susanna Falk, utbildningschef på Vallentuna kommun.

På Hagaskolan, där högstadielärarna har hög sjukfrånvaro, blev det till slut ändå oundvikligt.

–Sjukfrånvaron är hög bland personalen för de äldre eleverna, medan det i de yngre årskurserna främst är barnen som har hög sjukfrånvaro. Unga elever är inte vaccinerade, säger Susanna Falk.

Anna Andreasson är rektor på Hagaskolan. Så här sa hon i måndags:

– Idag är 191 elever och 22 personal sjuka. Tillgång till vikarier är mycket begränsad och läget är ansträngt. Samtliga kurser är påverkade i någon utsträckning, till exempel med annan personal eller färre personal.

Lovisedalsskolan är en annan av skolorna där det just nu är mycket hög frånvaro bland personalen.
– Vi har 21 procent av eleverna och 29 procent av personalen frånvarande vilket ger ett ansträngt läge ur bemanningssynpunkt. Elever är frånvarande i olika klasser och spritt på skolan, berättar rektor Sara Laurent.

Skolan jobbar intensivt med att lösa bemanning varje dag och där personal är frånvarande är det andra pedagoger än vanligt som håller i undervisningen.

– Om vi skulle övergå till distansundervisning beror på om bemanningen inte går att lösa. Det skulle i så fall handla om klasser på högstadiet i första hand, säger Sara Laurent.

Vallentuna kommun har också dialog med de fristående skolorna och de rapporterar om samma ansträngda läge som i övriga skolor.

– Det är en likartad situation i hela regionen och när jag talar med grannkommunerna är det samma bild som träder fram, säger utbildningschef Susanna Falk.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se