NYHETER 2022-11-03 KL. 08:20

Miljonarv ska få gymnasieungdomar intresserade av högre studier

Av Anneli Leijel

Miljonarv ska få gymnasieungdomar intresserade av högre studier
COACHING. Elever som hjälper andra elever kan vara ett bra sätt att öka kunskap. Foto: Adobe.

Ett arv på 1,7 miljoner kronor som tillfallit Vallentuna kommun har möjliggjort en satsning på studiecoacher på Vallentuna gymnasium
Bara 50 procent av studenterna från samhälls- och ekonomiprogrammen väljer att gå vidare till högre studier.


Det vill Vallentuna kommun ändra på. I samarbete med Stockholms universitet anställer Vallentuna gymnasium nu studiecoacher med uppgift att inspirera och motivera elever till högre studier.

– Målet är att studiecoacherna ska börja hos oss i december, säger Johan Klintberg, rektor på Vallentuna gymnasium.

Ulla Thalén, som i många år var rektor i Hässelby, flyttade till Vallentuna som pensionär och kom att tillbringa sina sista år på Väsbygården. När hon gick bort 94 år gammal år 2020, testamenterade hon 1,7 miljoner till Vallentuna kommun. Hennes vilja var att arvet skulle användas till att ge ungdomar från studieovana hem möjlighet att läsa vidare. Sedan dess har barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram en plan för hur detta skulle kunna genomföras.
– Hennes rektorshjärta klappade för gymnasieungdomar och hon såg betydelsen av studier och vad det gav. Det är fantastiskt att få ett sådant här arv, säger Helena Henrikson, kvalitetsstrateg på barn- och ungdomsförvaltningen.

Locka till fortsatta studier
Den här hösten har planen sjösatts i samarbete med Stockholms universitet, som har ett brett uppdrag att bredda rekryteringen och uppmuntra till fortsatta studier.

Helena Henrikson berättar att Vallentunas projekt består av olika delar och riktar sig till eleverna på samhälls- och ekonomiprogrammen på Vallentuna gymnasium. I september var till exempel alla elever på studiebesök på Stockholms universitet. Där fick de bekanta sig med miljön och träffa studentambassadörer som berättade om hur det är att plugga på universitetet.

– Inför studiebesöket hade studie- och yrkesvägledare på gymnasiet tagit reda på vilka frågor eleverna har, vilka hinder och möjligheter de ser med fortsatta studier, till exempel hur det fungerar med studielån, och hur de kan uppmuntras att tänka långsiktigt kring studierna.

Enligt rektor Johan Klintberg är det framför allt på programmen sam och ekonomi som det finns ett behov av att stötta eleverna till vidare studier.

– De som väljer att gå teknik eller natur har ofta siktet inställt på vidare studier, att till exempel studera på KTH, men av alla elever i Sverige som läser samhälls- och ekonomiprogrammen är det bara 50 procent som går vidare till högre studier. De eleverna har vi hos oss, och det är de eleverna vi vill fånga upp.

Genom att anställa studiecoacher, studenter som själva läser vid samhällsvetenskapliga institutioner på universitetet, är tanken att elever i årskurs två ska få upp ögonen för vidare studier – och att behörigheten ska öka hos eleverna. Studiecoacherna ska träffa eleverna enskilt eller i grupp, 1,5 timmar per vecka och ämne. De anställs för ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik samt gymnasiearbete/samhällskunskap. Det är ämnen eleverna själva pekat ut som områden de tycker är svåra och där de vill ha coachning.

– De personer vi söker ska kunna ta sig till Vallentuna snabbt och enkelt. Det är inte så mycket tid per vecka men vi tror att det kan få en positiv effekt för en grupp elever. Att de ser att steget till högre studier inte är så långt, säger Johan Klintberg.

Satsningen på studiecoacher ska pågå under hela 2023 och sedan utvärderas.

Av alla gymnasieungdomar som bor i Vallentuna är det endast en mindre del som pluggar på Vallentuna gymnasium. Men av tekniska skäl var det lättast att göra en riktad satsning till just Vallentuna gymnasiums elever. I Storstockholm finns möjligheten att studera på vilken gymnasieskola man vill runtom i länet.

– De flesta Vallentunabor går i andra skolor. Det är så det ser ut i hela Storstockholm, att nästan ingen elev går i sin närmaste skola, säger Johan Klintberg.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se