Klik venligst
NYHETER 2021-12-02 KL. 09:54

Ny lag ska skydda visselblåsare

Av Daniel

Ny lag ska skydda visselblåsare

UTREDNINGSPLIKT. Kommundirektör Annika Hellberg berättar om hur kommunen ska följa de nya lagkraven om visselblåsare.
Foto/Arkiv: ROFFE ANDERSSON

Vallentuna kommun har sedan 2018 haft ett visselblåsarsystem. Men nu har Europaparlamentet tillsammans med Europeiska unionens råd (ministerrådet) beslutat om att införa ett visselblåsardirektiv i hela Sverige och EU.

Det nya förslaget kommer ge fler möjligheten att vara anonyma som visselblåsare.

–Det handlar för oss om att säkra skyddet för visselblåsare och säkerställa deras anonymitet. Man ska också kunna garantera att det inte blir några repressalier om någon anmäler en befarad oegentlighet, säger Annika Hellberg, Vallentunas kommundirektör.

Det nya direktivet kommer omfatta alla kommuner i Sverige och träder i kraft 17:e december i år. Det kommer vara ett lagkrav och några punkter ses som extra viktiga. Annika Hellberg är noga att påpeka att det inte har varit några problem i Vallentuna kommun, men då detta involverar samtliga kommuner i Sverige och EU, så är det ändå en indikation på att det kan ha funnits problem på andra ställen.

–Det kan ha varit så att man ansett att det här är något som måste rättas till för att kunna bli än mer säkert. Men det direktivet som kommer nu skulle jag säga att vi i Vallentuna kommun redan uppfyllt genom vår tidigare visselblåsarfunktion, säger hon.

Alla ska kunna anmäla
En viktig punkt i det nya direktivet är att kommunerna ska upprätta kanaler för visselblås utifrån och att det ska vara konfidentiell hantering.
–Under hösten har vi utökat så att alla vi som bor i Vallentuna kommun också ska kunna anmäla om man upplever något missförhållande, oavsett om man är anställd eller en privatperson, säger hon.

För att tillgodose alla intressen så går det att anmäla på olika sätt. Det går att göra det via brev eller webbformulär eller genom att gå till kommunens kontaktcenter.

–Man kan välja väg, har man inte tillgång till webben så ska man kunna anmäla ändå. Alla ska ha möjlighet till det. Vi vill jobba så långt det går med att skydda anonymiteten, säger Annika Hellberg.

Det kan ha funnits ett problem att arbetsgivare som råkar ut för visselblåsare straffar dessa på olika sätt. I det nya direktivet meddelas därför att sanktioner kommer införas för arbetsgivare som gör på det sättet. Men det kommer inte vara kommunens uppgift att dela ut några sanktioner.

–Vi har ansvaret att utforma en visselblåsarfunktion i Vallentuna kommun, men det är inte vi som utövar tillsyn av andra, säger hon.

Utreder misstankar
Om ett fall utreds och kan styrkas till visselblåsarens fördel så kommer berörda myndigheter, exempelvis polis, att ha det yttersta ansvaret. Främst gäller det arbetsrelaterade händelser för att motverka bedrägerier, stöld, mutor eller att någon får en privat vinning av sin tjänsteställning. Annika Hellberg påpekar att det viktigaste för kommunen är att få in signaler om något inte står rätt till.

–Om en misstanke finns så är det viktigt att vi kan utreda och rätta till eventuella missförhållanden samtidigt som vi ska kunna säkerställa hanteringen av anmälan, säger hon.

Vallentuna kommun ska nu följa de nya lagkraven. Får de in en misstanke så utreder de den, allt från ekonomi till personalfrågor.

–Men om det skulle behövas så skickas det vidare till en extern utredare. Visselblåsardirektivet ställer krav på dokumentation och utredning och där har vi en viktig roll, säger hon.

Vill få upp problem till ytan
Finns det en risk med att den som anmäler kan vara helt anonym och att det går för långt åt det andra hållet vilket resulterar i att man kan anmäla alla för allt?

– Vi är angelägna om att alla missförhållanden ska komma fram, och då på ett tryggt och säkert sätt. Nu är det ju så att man främst anmäler utifrån en misstanke. Skulle det visa sig att det finns något mer så kan det eventuellt bli ett polisärende och då får de ta vid, med eventuella vittnesmål som följd. De nya direktiven möjliggör främst att problem kommer upp till ytan, säger Annika Hellberg.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se