Klik venligst
NYHETER 2021-12-09 KL. 16:43

Sörab laddar för att ta hand om allt returpapper i kommunen

Av Daniel

Sörab laddar för att ta hand om allt returpapper i kommunen

ANTAR UTMANINGEN. Vallentuna kommun tackade nej till avtalsförslag från FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och satsar på att Sörab tar hand om pappershanteringen. VD, Johan Lausing, hade helst velat få mer tid på sig, men antar utmaningen.
Foto: PRESSBILD

När Vallentuna går in i 2022 så kommer det bli en förändring gällande hanteringen av returpapper i kommunen.

Tidigare har det varit FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) som haft ett nationellt ansvar, men från och med nästa år blir ansvaret kommunalt och det ansvaret har Vallentuna kommun gett SÖRAB.

–Det kommer bli ett pilotprojekt för oss på två år för att kunna utveckla det här, säger Johan Lausing, VD på SÖRAB.

Genom ett regeringsbeslut så har hanteringen av returpapper gått från att vara ett producentansvar, där FTI haft ett nationellt ansvar, till att det nu kommer vara ett kommunalt ansvar i lagboken. Det gör att SÖRAB, som har nio ägandekommuner, nu har fått ansvaret över samtliga, inklusive Vallentuna. Sedan beslutet fattades har det för Vd:n Johan Lausing varit ont om tid för att hinna få till allt till årsskiftet.

–Jag skulle inte säga att det varit stökigt, men vi fick inte så lång tid på oss från regeringshåll när de beslutade det här, säger han.

Processen har inte varit helt smärtfri. SÖRAB mottog efter regeringsbeslutet ett avtalsförslag från FTI. Där presenterades flera krav som de inte kunde gå med på. I ett svar skrev Johan Lausing att:

–Vi anser inte att avtalsförslaget innehåller några möjligheter för oss att påverka de tjänster som behöver ingå i ett avtal om skötsel kring returpappershantering. Avtalet innebär endast rätt att stå på marken och i övrigt endast skyldigheter.

En stor förändring
Han menar att FTI tidigt hade en annan idé om att returpappershanteringen i stället ska köpas av Sveriges kommuner och när det nu inte blivit så, har kommunikationen med dem varit hackig under året.
Samtidigt anser han att kommunikation från att brevet skrevs tills idag är mycket bättre.

–Det blev en stor förändring även för dem. Hela processen är inte helt okomplicerad då det finns en mängd aktörer inblandade, säger han.
Under de kommande veckorna så har SÖRAB fått till möten med FTI om hur allt ska lösa sig på bästa sätt. Idag står det återvinningsstationer (ÅVS), som tas om hand av FTI, på olika ställen i Vallentuna.

–Vi vill använda de platser där det redan finns ÅVS:er och därtill kommer vi i snitt ha en returpappersbehållare per ÅVS. Idag tycker jag att dialogen är bra med deras nya VD och vi är säkra på att allting kommer vara klart till 2022, säger Johan Lausing.

551 ton per år
Att ta hand om allt returpapper i kommunen kommer bli en stor förändring och en stor utmaning. Totalt hade Vallentuna kommun år 2020 en insamling av returpapper på 551 ton/år. Marcus Jäger, konceptutvecklare på SÖRAB, skriver i ett mejl att det är en del logistik kvar att lösa innan det nya året, men att det samtidigt finns förutsättningar att ta hand om allt papper.

–Det finns många platser i kommunen där det idag går att samla in returpapper. Samtidigt har returpappersmarknaden en vikande kurva och mängderna sjunker med 10–15% per år. Så om detta även är sant för 2022 så borde returpappersmängderna vara 551 ton minus 20–30%, skriver Marcus Jäger.

Johan Lausing inser också att det är flera utmaningar som väntar, men att de nu fått det här ansvaret kommer vara positivt på lång sikt för kommunerna.

–Jag tror att vi kommer kunna utveckla det här och att lösningarna blir effektivare. Men det här är som sagt ett pilotprojekt och vi kommer märka med tiden vilka logistiska utmaningar som dyker upp. Huvudsaken för oss är att invånarna inte ska märka någonting, säger han.

-Efter pressläggning är det nu klart att SÖRAB kommer att skriva under FTI:s avtal. Vi har en god dialog och ser fram emot ett gott samarbete från årsskiftet.”, säger Johan Lausing.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se