Oppositionen missnöjd med kollen på måltider inom hemtjänsten

Oppositionen missnöjd med kollen på måltider inom hemtjänsten

Ibland är de lokala politikerna inte överens och debatten kan dra iväg och bli ganska hätsk. Men i måndags rådde konsensus gällande behovet av att ha en plan för eventuella översvämningar.

Flera av ledamoterna i fullmäktige nickade instämmande när Jenny Thörnberg (MP) tog upp frågan om en eventuell översvämningsplan. Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M) besvarade en inkommen interpellation från dem med att det finns en påbörjad plan.
– Jag känner mig trygg i att vi håller på att ta fram en ”blå plan” och samtliga vattendrag finns med i den.

När en motion från Socialdemokraterna om måltiderna i Vallentuna kommuns hemtjänst debatterades blev det något skarpare tongångar. Ing-Marie Elfström (S) menade att det var märkligt att det ska vara så svårt för kommunen att kunna ta reda på hur många brukare som får hjälp med hushållsnära tjänster.

Socialnämndens ordförande, Björn Furugren Beselin (C) menade att han själv hört sig för och att det verkar handla om cirka 90 personer som får hjälp med detta.

Ing-Marie Elfström var inte nöjd med hur undersökningen av detta har gått till, hon ser gärna att tjänstemän tar reda på dessa fakta.
– Det är Intressant att politikerna får ta reda på svaren och inte tjänstemännen.

Motionen avslogs, med reservation från MP, SD, V och S. Rasmus Neideman satte ord på det som förmodligen de flesta inom oppositionen kände.
– Vi kan inte vara nöjda förrän 100 procent är nöjda. För Farao, ett av de sista glädjeämnena man har kvar på ålderns höst är maten, den ska prioriteras.

Dela artikeln här:

Uffe Lindeborg

Envis Vallentunanörd med ett brinnande intresse för människor och att göra hjältar av sportprofiler. Pratar (läs debatterar) gärna om Asociala Medier och om hur marknadsföring fungerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *