Snart fattas beslut om skärpta krav på flygbuller

Snart fattas beslut om 	   skärpta krav på flygbuller

SNART KLART FÖR BESLUT. Rami Yones, samhällsplaneringschef på Trafikverket, tycker inte att ärendet har förändrats i stort, trots att bra synpunkter inkommit.
Foto: EVA JONSSON

Det är inte så att vi ignorerar Sverigeförhandlingens avtal. Men det är ett civilrättsligt avtal som vi inte har lagligt stöd att ta hänsyn till.

Trafikverkets förslag om att införa ett nytt riksintresseområde för buller från Arlandas lågfartsflyg kan snart bli verklighet. Införs det kommer det att stoppa en stor del av Vallentunas planerade bostadsbyggen.

– Senast efter påsk ska vi fatta beslut. Vi vill ha det klart snabbt och kommunerna behöver få veta för att kunna planera framåt, säger Rami Yones, samhällsplaneringschef på Trafikverket.

Som Vallentuna Nya tidigare berättat om slog Trafikverkets remiss ner som en bomb när den landade på kommunens bord i höstas.
Trafikverket vill införa ett helt nytt riksintresseområde för lågfartsflyg. I området ska mindre propellerplan flyga på låg höjd, så att de inte stör jetplanen som flyger högre upp.
Men då lågfartsflygen inte får gå över befolkade tätorter eftersom de anses bullra för mycket, kan Vallentuna inte bygga många av de bostäder man planerat för.

”Inget har förändrats”
Det gäller både det man som kommun själv planerat för och de bostäder som Vallentuna lovat att bygga i Sverigeförhandlingen där staten är med och finansierar utbyggnaden av Roslagsbanan till Stockholms city, mot att fler bostäder byggs längs med stationerna.
Efter att ha gått igenom de remissvar som Vallentuna och andra berörda kommuner skickat in till Trafikverket, planerar man för att snart fatta beslut i frågan.
– Bra synpunkter har kommit in, men inget har förändrats i stort, säger Rami Yones.

Blir upprörd
Enligt honom påverkar beslutet om ett nytt riksintresseområde för lågfartsflyg bara en del av bostadsbyggandet i norra Stockholm. De berörda kommunerna kan fortfarande bygga.
– Det påverkar en liten del som finns i förhandlingsavtalet, inte hela bostadsbyggandet.
– Det är inte så att vi ignorerar Sverigeförhandlingens avtal. Men det är ett civilrättsligt avtal som vi inte har lagligt stöd att ta hänsyn till. Dessutom finns en paragraf i avtalet mellan kommunerna och staten som undantar detaljplaneprocessen, som till exempel hinder att etablera bostäder på grund av ett riksintresseområde, säger Rami Yones.

När Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, får höra resonemanget från Trafikverket säger hon:
– Ytterst är det regeringen som undertecknat Sverigeförhandlingen, oavsett om det är ett civilrättsligt avtal eller inte, och Trafikverket är en myndighet. Det innebär att regeringen gör helt olika saker med två händer och att vi hamnar i kläm.
Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef på Vallentuna kommun, blir upprörd när han hör Trafikverkets resonemang:
– Vi har ingått ett avtal med staten, då måste myndigheterna diskutera med oss om det. Man kan inte bortse från att staten ingått ett avtal genom Sverigeförhandlingen, det är inte som vilket avtal som helst.

Både Björn Stafbom och Parisa Liljestrand vänder sig också mot Trafikverkets syn på att det fortfarande går att bygga mycket, om lågfartsområdet införs i Vallentuna.
– Lågfartsområdet påverkar 40 procent av ytan i kommunen. Införs det kan vi inte bygga runt tätorterna, eftersom det då måste vara minst 200 meter mellan varje fastighet. Det motverkar en hållbar samhällsplanering, säger Björn Stafbom.

”De har inte koll”
Enligt Sverigeförhandlingen har Vallentuna förbundit sig att bygga 5640 bostäder. 1250 av dessa är redan förhandlade, men de kan inte byggas om Trafikverkets förslag blir verklighet. Dessutom planeras för ännu fler bostäder.

Parisa Liljestrand säger:
– I vår översiktsplan och i den fördjupade översiktsplanen i Vallentuna har vi pekat ut var vi vill bygga. När vi planerade för detta sände vi handlingarna till Trafikverket så att de kunde yttra sig innan vi fastställde våra planer, men det har de aldrig gjort, utan de har sagt att det ser bra ut. Så från oss i Vallentuna upplever vi att de inte har koll på vad de gör.

– Om förslaget med ett riksintresseområde för lågfartsflyg blir verklighet, står vi inför att behöva planera om kommunens fortsatta samhällsutveckling.

Både tjänstemän och politiker i Vallentuna har lyft frågan på olika sätt och försökt få regeringen att svara på hur man vill ha det, om de bostäder och de infrastruktursatsningar som finns i Sverigeförhandlingen ska genomföras, eller om de ska stå tillbaka för Trafikverkets riksintresseområde för lågfartsflyg. Än så länge har det varit tyst från regeringshåll.
– Regeringen måste vara tydlig och välja väg. Är det satsningen på infrastruktur, att bygga kollektivtrafiknära och kunna bo och arbeta i regionen som gäller, eller är det Trafikverkets riksintresse för lågfartsflyg?

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *