Tillbaka till vardag – Vallentuna öppnar igen efter 1,5 år

Tillbaka till vardag – Vallentuna 		 öppnar igen efter 1,5 år

BILDER VI MIINNS. 1) En limousin på torget med en ensam student, 2) Digital mösspåtagning, 3) Provtagning på IP, 4) Vaccinering, 5) Brölllop i covid-tider.
Foto: ROFFE ANDERSSON (1,3, 4) Thomas Eriksson (5), Skärmdump (2)

Efter 1,5 år med pandemin har Sverige öppnat igen. Från den 29 september ska vi nu kunna leva nästan som innan covid -19 spriddes över världen.

Alla publiktak för idrottsevenemang och konserter har lyfts bort och det finns inte längre några begränsningar i antalet personer på restauranger och caféer. Men för den som valt att inte vaccinera sig mot covid -19 kvarstår begränsningarna, enligt Folkhälsomyndigheten.

  • Deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Det gäller till exempel för konserter, teatrar och religiösa sammankomster.
  • Deltagartaket för privata sammankomster tas bort. Inga reglerade öppettider för restauranger och kaféer, inga krav på storlek på sällskap eller avstånd inomhus mellan borden. Stående förtäring tillåts.
  • Rekommendationen om att jobba hemifrån försvinner. Vuxna som ännu inte har vaccinerat sig bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Åter till livet före pandemin
Regeringen beslöt att ta bort restriktionerna efter att Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att smittspridningen kommer att hålla sig på en fortsatt låg nivå, eftersom mer än 80 procent av alla över 16 år nu har fått minst en dos vaccin.

Vaccinpass
Beskedet från regeringen gör att konsert- och idrottsarrangörer nu kan förbereda sig på att ta emot lika många människor som de gjorde före pandemin.
Inte heller för riktigt stora evenemang med över 15.000 personer finns några restriktioner kvar.
Tanken var först att det vid dessa evenemang skulle kunna ställas krav på vaccinbevis för att få delta, men så blir det inte. Regeringen utesluter dock inte användningen av vaccinpass framöver – det skulle kunna behövas i något sammanhang om smittspridningen tar fart och nya restriktioner införs.

Fjärde steget av fem
Lättnaderna som nu införs är det fjärde av fem steg som regeringen planerat för. Det som ligger kvar är rekommendationerna att stanna hemma när man är sjuk, att undvika trängsel och att tvätta händerna ofta. Någon tidsplan för när de råden ska tas bort finns inte.

För skolor och förskolor innebär lättnaderna ingen större förändring. Bestämmelser om att kunna anpassa utbildning i skolan efter rådande smittsituation finns kvar, och elever och personal ska som tidigare stanna hemma vid symtom.

–Frågan om graden av symtom och tiden för hur länge barn behöver stanna hemma efter att de visat symtom på infektion utreds dock av Folkhälsomyndigheten, FHM, utifrån barns och familjers behov av förskola/skola/omsorg. Vallentuna kommun avvaktar därför med eventuella förändringar i frågan tills FHM uttalar sig, säger utbildningschef Susanna Falk.

NYTT FÖR ÖGAT. Under den pågående pandemin har vi fått lära oss att se många påbud på skyltar, sprutbilder och munskydd.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Generell förhoppning
Vallentuna Kulturskolas chef, Jerker Axelsson, är försiktigt optimistisk inför hösten. Den grundläggande verksamheten med bland annat musik-, sång- och teaterlektioner är igång och alla orkestrar har startat.

–Det känns ändå klokt att inte blåsa på för mycket och säga att vi kommer att göra en massa saker. Men jag har en generell förhoppning om att vi kommer att kunna återgå till det som vi vanligtvis gör, säger han.

Konserter och filmvisningar
Anders Dahlgren är kulturchef på Vallentuna kommun. Han ser fram emot att äntligen slå upp dörrarna till Vallentuna teater i höst – och att kunna bjuda in till alla de 340 platserna.

–I höst blir det flera evenemang och nu öppnar vi upp lokalerna och släpper in fulla salonger. Bland annat kommer Electric Boys till Vallentuna teater, vi startar vårt program med kulturluncher och det blir filmvisning, till exempel nya Bondfilmen, säger Anders Dahlgren och tillägger:

–Samtidigt ska vi fortsätta att vara försiktiga, det kommer finnas handsprit och vi hoppas att man respekterar varandra och stannar hemma om man är sjuk. Under pandemin har vi haft flera utomhusevenemang och det är något vi tänker fortsätta med.

Den 29 september försvinner rådet om att den som kan, ska jobba hemifrån. Men i Vallentuna kommun har politikerna fattat ett beslut om att införa en kombination av hemmajobb och jobb på kontoret för de kommunanställda.

–För dem som kan jobba på distans planerar vi för att man ska kunna fortsätta jobba delvis på distans, delvis på kontoret. Det blir det normala, berättar kommundirektör Annika Hellberg.

Med det nya arbetssättet blir det upp till medarbetare och chef att tillsammans komma överens om vad som passar bäst utifrån varje enskild individs arbetsuppgifter.

Inför att det nya, flexibla arbetssättet införs har arbetsplatserna också ändrats så att ingen längre har några fasta arbetsplatser, undantag finns för vissa funktioner. Samtidigt har sammanträdesrummen blivit fler för att möjliggöra möten av olika slag. Förändringen är också en förberedelse inför flytten av kommunkontoret till gymnasiet som kommer att ske fullt ut 2024-2025, då kontorsytorna minskar och de anställda förväntas jobba delvis på distans.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *