Fler Täbybor väljer Vallentuna kulturskola

Fler Täbybor väljer Vallentuna kulturskola

Foto: Bobby Kikumu

Samarbete mellan kommuner ger nya möjligheter

Sedan årsskiftet kan elever 7-20 år som är folkbokförda i Täby välja att gå i kulturskolan i Vallentuna och vice versa.

Sollentuna kommun är också med i samarbetet, som är ett pilotprojekt under ett och ett halvt år.
–Just nu är fördelningen hyfsat jämn mellan Vallentuna och Täby. Elever från Vallentuna som går i Täby är nu 16 stycken och det är 11 elever från Täby som går i kulturskolan i Vallentuna, berättar Jerker Axelsson, kulturskolechef i Vallentuna.

Bakgrunden till pilotprojektet är att dagens barn och ungdomar rör sig över kommungränserna mycket mer än tidigare. De kan ha flyttat med sin familj, ha föräldrar i olika kommuner, vara folkbokförda i en kommun och gå i skola i en annan, något som sedan länge varit möjligt. Däremot har man inte kunnat gå i en annan kulturskola än där man är skriven.
–Föräldrar har berättat att deras barn frågat, varför får jag inte gå tillsammans med min kompis i skolan på kulturskolan? Nu är det möjligt. Det finns inte längre något byråkratiskt hinder för att få ihop livspusslet, säger Lisbet Säll, kulturskolechef i Täby.

–Vi har också sett att elever är beredda att åka lite längre för att få en specifik fritidsverksamhet, säger Jerker Axelsson.

Både Täbys och Vallentunas kulturskolechefer ser enbart fördelar med samarbetet och menar att kommunerna kompletterar varandra. Om man till exempel vill spela harpa eller oboe, två lite mer ovanliga instrument, så kan man göra det i den kommun där det finns.
–Vi är starka på olika sätt. Vår teaterverksamhet verkar populär, säger Lisbet Säll.
–Vi har till exempel ett par Täbyelever som går funktionsinriktad musikterapi här hos oss. En verksamhet som man inte har i Täby. Och för flera instrument som man väljer att spela hos oss ingår även orkester. I höstas startade vi kreativt skrivande som nytt ämne. Intresse över kommungränsen kan finnas även för detta, säger Jerker Axelsson.

Kulturskola över kommungränserna börjar i liten skala med ett antal elever. Kommunens egna elever har företräde till kulturskolan och sedan släpps platserna till de två andra kommunerna.
– Vårt administrationsverktyg, StudyAlong, klarar inte en ansökan från annan kommun. Är man intresserad av en kulturskola är det bara att kontakta den och fråga om plats genom att ringa eller mejla, säger Jerker Axelsson.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *