NYHETER 2023-04-27 KL. 08:55

Spekulation bakom brottsmisstanke

Av Daniel Bergholm

Spekulation bakom brottsmisstanke
BRANDHÄRJAD. Magasinet/Ladan vid Mörbygården brann under helgen. Foto: Roffe Andersson

Under april månad har ett tiotal bränder anlagts i Vallentuna. Med anledning av det gick kommun, polis och brandkår ut i ett gemensamt meddelande till alla föräldrar på kommunens Facebook-sida och kommunikationsplattformen Schoolsoft.

Man utgick från att det är ungdomar som ligger bakom bränderna. Den teori man går efter är en trend på sociala medier där influencers skapat en så kallad ”challenge” som ungdomar ska följa.

Innan de gick ut med meddelandet hade sju bränder ägt rum på kort tid i Vallentuna. Sedan meddelandet skrevs har ytterligare tre bränder härjat, bland annat en lada på Mörbygården som fick rejäla skador.

Enligt polisen ska teorin – att det ska röra sig om en trend på sociala medier, grunda sig i två specifika bränder. Vid det ena tillfället ska en ung person gripits på plats och vid det andra tillfället ska brandmän hört ungdomar i anslutning till branden ropa: ”Ni ska få så jävla mycket att göra”.

Endast i Vallentuna
Mot bakgrund av dessa två bränder har man tillsammans kommit fram till att det skulle kunna röra sig om en trend på sociala medier. Samtidigt berättar Caroline Jansson, enhetschef på Vallentuna brandstation, att problemet med bränder inte kan ses i de andra kommunerna inom Storstockholms brandförsvar.

– Vi kan inte se någon sådan trend på andra platser, säger hon.

Finns det en risk att fler lockas till den påstådda trenden när man går ut detaljerat kring eventuell orsak?

– Det här är ett spår vi valt att gå efter och då trycker vi framför allt på vårdnadshavarens ansvar gentemot sina ungdomar. Vi hoppas inte att det inspirerar utan får motsatt effekt, säger Caroline Jansson.

Rina Omeragic, strateg inom trygghet och social hållbarhet på Vallentuna kommun, berättar att beslutet att gå ut med den här informationen grundar sig i en högre frekvens av bränder den senaste tiden. Samtidigt kan de inte uttala sig om vem som ligger bakom bränderna, men enligt den teori man går efter så har man gemensamt inom Tryggare Vallentuna valt att informera om farliga trender på sociala medier som ska förekomma nationellt.

Så här svarar hon i ett mejl-svar utifrån deras meddelande på Facebook och Schoolsoft:
– Vår kommun har under senaste tiden arbetat hårt för att minska antalet bränder genom att fokusera på riskförebyggande åtgärder. Vi förstår att bränder kan orsaka stor skada för både människor och egendom. Vi kan dessvärre inte uttala oss om vem som ligger bakom brandtillbuden, men statistiken visar en högre frekvens av bränder än vad vi normalt sett har i kommunen. För att vända trenden har vi inom Tryggare Vallentuna bland annat valt att informera allmänheten om farliga trender på sociala medier som kan uppmuntra till oansvariga handlingar bland ungdomar – däribland en brandchallenge som förekommer nationellt. Skador relaterat till utmaningar i sociala medier har över tid blivit vanligare.

Brandstatistiken under april månad i Vallentuna:
2023-04-06 Brand i återvinningsbehållare
2023-04-16 Brand i byggnad på Åby gata
2023-04-16 Brand i markiser och bod på Vikingavägen
2023-04-16 Brand i container på Vallentuna IP
2023-04-17 Försök att tända eld på vass/vallentunasjön
2023-04-18 Brand mot fasad på förskola på Smultronvägen
2023-04-18 Brand i stuga vid Ubbysjön
2023-04-21 Brand mot fasad på Hövdingavägen
2023-04-21 Brand i byggnad på Mörbygården
2023-04-22 Markbrand i Gillberga gård

Källa: Vallentuna kommun.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se