SPORT 2021-05-27 KL. 09:15

De vill bygga riksanläggning för träning på Vallentuna IP

Av Uffe

De vill bygga riksanläggning för träning på Vallentuna IP

VIKTIGT MED RÄTT LUTNING. Per Vinberg (till vänster) och Per-Anders von Scheele gillar möjligheterna som finns på Vallentuna IP.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Representanter för kälksporten planerar att bygga en riksanläggning för träning på Vallentuna IP.

– Vi har inga pengar att skjuta till i Vallentuna, men en god vilja att stötta detta, säger fritidsnämndens ordförande, Lars Carlsson (C).

Kälksporten i Sverige ingår i Skridskoförbundet. I förra veckan var Per Vinberg och Per-Anders von Scheele (Vallentunabo i västra Bällsta) på Vallentuna IP för att räkna på förutsättningarna att bygga en övningsramp vid skogsbrynet intill den östra konstgräsplanen.

– Vi saknar möjlighet att träna starter som är så otroligt viktiga inom vår sport, säger Per-Anders von Scheele som till vardags brukar träna på Vallentuna IP.
Topografin i området passar utmärkt för ändamålet. Startrampen beräknas bli cirka 110 meter lång och mellan 15 och 40 meter bred.

Snabba starter
De tre sporterna som är tänkta att träna på Vallentuna IP är bob, rodel och skeleton (kälke). I startrampen kommer de upp i en ungefärlig hastighet av 40 km/h.
– Vi har inte så många medlemmar inom kälksporterna idag och hoppas på att denna anläggning kan få fler att prova på, säger Per-Anders von Scheele.

Kan byggas nästa höst
Det geografiska läget lockar också till satsningen.
– Vi har tittat på tillgängligheten att resa hit, med Roslagsbanan för de från Stockholm och Arlanda för de från övriga Sverige, säger Per-Anders von Scheele.
Beslutet om de ska satsa på Vallentuna kommer att tas under hösten, och om det blir av hoppas de på att bygga rampen nästa höst.

Lars Carlsson ser mycket positivt på möjligheten.
– Vi vill jättegärna höja idrottsplatsens status med detta.
– Det här ska bli jättekul, säger Ola Nilsson, chef för idrott- och friluftsenheten som har ansvar för vaktmästarna som sköter driften på Vallentuna IP.

Möjligheten att kunna värma upp på löparbanorna spelar också roll för intresset att satsa på Vallentuna IP.