SPORT 2022-02-03 KL. 12:00

Hagaskolan i samarbete med Djurgården

Av Jonny Andersson

Hagaskolan blir kommunens första med ett Skol IF vid sidan av ordinarie skolverksamheten. Starten planeras till hösten 2022 i samarbete med Djurgårdens IF.

Hagaskolan i samarbete med Djurgården
Med Vallentuna idrottsplats i direkt anslutning till skolgården bör det finnas utrymme för mycket lek och idrott inom DIF Skol IF. Foto: Roffe Andersson

Sedan 2020 har Djurgårdens IF startat DIF Skol IF i 24 skolor i Storstockholm. Totalt är i dag 6 300 förskole- och årskurs 1-9-elever medlemmar.

– Startåret blev lite dumt sett till pandemin, vi känner ändå att vi trots restriktionerna kommit igång bra, säger Staffan Holmberg, verksamhetschef i DIF Skol IF.

Att Hagaskolan skulle ansluta var ett beslut som fattades under höstterminen. I förra veckan informerades skolans personal och i måndags gick informationen ut till elevernas vårdnadshavare.

– Vi har precis gått ut med informationen och ännu inte fått några reaktioner, berättar Linda Rainsson, biträdande rektor i årskurs 6-9 på Hagaskolan.

Hon hoppas förstås på ett positivt gensvar.
– Vi vill att många ska ges ytterligare möjlighet till fysisk aktivitet och det här är en satsning vi tror på, säger Linda Rainsson.

Kostnaden för skolan är pedagogens lön. Medlemsskapet är kostnadsfritt för eleverna.

Bredd av lek och idrott
Under många år har skolor nischat sig på enstaka områden, som exempelvis med fotbolls- och musikprofil. Djurgårdens IF vill komma med något bredare. Deras pedagoger ska i första hand ha ett brett och stort intresse av fysisk aktivitet och i dialog med eleverna komma fram till om det är rätt i tiden för tipspromenad, spökboll, fotboll eller badminton. Garanterat dyker även handboll upp i dessa guldtider. Staffan Holmberg poängterar dock att det finns ett schema som övertid ska täcka in väldigt mycket – det mesta av lekar och idrott.

– Även om medlemmarna i Skol IF har medbestämmande görs inget utan planering, säger han.
Det är alltså inte fritt att göra vad man känner för när man kommer ut på rast?
– Nej. Det har bestämts sedan tidigare, säger Staffan Holmberg.

Utanför skolschemat
När bereds då Skol IF plats inom ramen för schemat/läroplanen? Inte alls egentligen. Verksamheten sker innan lektionerna börjar, på raster och efter skolan. En hel del elever kommer till skolan innan första lektion och stannar efter sista lektion. Det är då, 07.00-09.00 och 14.00-17.00 samt på längre raster som Skol IF-pedagogen kan aktivera eleverna. Skol IF kompletterar i viss mån verksamheten på fritids.

– Ur ett folkhälsoperspektiv är det här mycket bra, säger Linda Rainsson.
Pelle Wijkström, lärare i idrott och hälsa på Hagaskolan, har tidigare erfarenhet av DIF Skol IF och är positiv.

– Djurgården sköter allt och verksamheten skapar fina förutsättningar för mer rörelse. Att eleverna får extra tid till pingis, biljard, fotboll eller vad det kan vara, ger stort mervärde. Jag arbetade tidigare på Noblaskolan i Täby och cirka 88 procent av eleverna var medlemmar. En bra sak är att de äldre i årskurs 7-9 får ledarskapsutbildning. Det är mycket uppskattat, säger Pelle Wijkström.

Jonny Andersson
jonny@vallentunanya.se