NYHETER 2024-05-02 KL. 09:16

5 Vallentunabor drabbade när gymnasieskola stängs

Av Anneli Leijel

När beslutet att dra tillbaka tillståndet för Sparre gymnasium i Täby meddelades, var det inte bara en skolans öde som stod på spel. För fem elever från Vallentuna, som skulle börja årskurs två eller tre till hösten, blir beslutet jobbigt.

5 Vallentunabor drabbade när gymnasieskola stängs
STÄNGT. Sparre gymnasium har inte längre tillstånd att bedriva utbildning. Foto: Adobe

Nu, med skolans nedläggning, måste de och Vallentuna kommun arbeta snabbt för att säkerställa en smidig övergång till nya utbildningsmöjligheter.

Kommunen hjälper

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet att bedriva skola för Upplevelse Utbildning i Täby AB, huvudman för Sparre gymnasium i Täby. Tillståndet dras in på grund av allvarliga och omfattande brister i utbildningen och beslutet träder i kraft den 1 juli. Sparre gymnasium har meddelat att de kommer att överklaga beslutet

Elever som nu går i trean på gymnasiet hinner gå ut innan skolan stängs, men för elever som ska börja i årskurs två och tre behöver elevernas hemkommuner erbjuda plats på ett kommunalt gymnasium. Av skolans cirka 150 elever är det fem elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun och som till hösten skulle ha börjat i årskurs två eller tre på något av skolans två program; ekonomiprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet, båda med internationell inriktning.

– Dessa elever behöver vi nu hjälpa med plats på en ny utbildning till hösten, berättar Linda Hallén, avdelningschef för verksamhetsutveckling på Vallentuna kommun.

"Jättetråkigt"

I Halléns avdelning ingår den centrala barn- och elevhälsan där studie- och yrkesvägledarna, SYV, arbetar.

– Våra SYV:ar tar nu personlig kontakt med de fem elever som det gäller och kommer att hjälpa dem utifrån vad de vill söka till hösten. De är fria att söka in till vilken skola de vill i regionen, men annars erbjuder vi en plats på Vallentuna gymnasium, berättar Linda Hallén.

Johan Klintberg är rektor på Vallentuna gymnasium. Han säger:

– Det här är såklart jättetråkigt för de drabbade eleverna som gått på Sparre gymnasium. Om eleverna hör av sig till oss så hanterar vi det. Vi har plats på ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen men kan inte garantera samma inriktning som de har gått tidigare.

Det finns också elever som nu går i årskurs nio i Vallentuna och som i den första, preliminära ansökningsomgången till gymnasiet har sökt till Sparre, berättar Linda Hallén.

– Våra lokala SYV:are på grundskolorna kommer att hjälpa de eleverna med den slutliga ansökan till gymnasiet som man gör nu i maj, så att de söker andra utbildningar.

Det är ganska ovanligt att en gymnasieskola behöver stänga. Hur det blir till hösten återstår också att se, eftersom Sparre gymnasium har meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Det finns alltså en möjlighet att skolan trots Skolinspektionens beslut kommer att starta sina utbildningar i höst, beroende på avgörandet i domstol.

Många brister

Skolinspektionen har pekat på flera brister i skolans verksamhet. Huvudmannen bedöms sakna förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Eleverna får genomgående för lite undervisningstid i flera ämnen och kurser. Något Skolinspektionen ser som en allvarlig brist är att skolan inte anordnat en obligatorisk kurs i moderna språk, vilket har medfört att 14 elever inte kunnat ta en gymnasieexamen.

Huvudmannen använder sig också i stor utsträckning av obehöriga lärare i strid med gällande behörighetsregler för lärare. Det finns även brister i betygssättning och elevhälsa.