NYHETER 2021-04-15 KL. 16:13

Barnkalas – möjlig orsak till smittspridning på skola

Av Anneli

Barnkalas – möjlig orsak till smittspridning på skola

NÖJDA TROTS ALLT. Mamma Paula Palmgren och pappa Uffe Candell, här med sönerna Melker 8 och Valter 4 år, är nöjda med hur Gustav Vasaskolan agerade och tycker att det var bäst det som skedde, att skolan stängde.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Veckan före påsk stängde Gustav Vasaskolan i Lindholmen och de 266 eleverna i klass F-6 skickades hem för distansundervisning.

Beslutet togs av Vallentuna kommun på uppmaning av Smittskydd Stockholm som konstaterat att det förekom klustersmitta av covid -19 på skolan.
– Att stänga skolan och bedriva distansundervisning i fyra dagar var ett sätt att bryta smittkedjor, säger Susanna Falk, utbildningschef i Vallentuna kommun.

Efter att ha följt hur smittspridningen utvecklats och i samråd med Smittskydd Stockholm, var det i måndags möjligt att öppna skolan igen efter påsklovet.
– Inget tyder nu på att vi har kvar klustersmitta, utan det är enstaka personer som har insjuknat och det är inget specifikt vare sig för Lindholmen eller skolan.

Medicinskt beslut
Veckorna före skolstängningen föregicks först av rapporter om enstaka smittade elever i olika klasser. Något som inte är skäl nog att tvinga hem en enskild klass för distansundervisning, eller att stänga hela skolan. Sedan uppstod klustersmitta, med fler smittade.
–Det finns inga lagliga möjligheter att i förebyggande syfte stänga skolor. Det kan man bara göra utifrån smittskyddsläkarens bedömning, alltså med ett medicinskt beslut i botten, förklarar Susanna Falk.

När en elev smittas av covid -19 har rektorn skyldighet att berätta om det, så att smittspårning kan ske. Till exempel att nu har vi en elev med covid -19 i den här årskursen. Det har skett på Gustav Vasaskolan och på många andra skolor i Vallentuna under pandemin. Men det är alltså först då en klustersmitta konstaterats, att flera personer i en avgränsad miljö smittas samtidigt, som Smittskydd Stockholm kan fatta beslut om en skolstängning.
– Sedan måste vi alla följa de sociala restriktionerna och inte umgås med andra än våra närmaste. Det går inte att ordna barnkalas och festligheter som tidigare, säger Susanna Falk.

Kompissmitta
Just barnkalas vet man att det ordnats i Lindholmen och man kan se att smittspridningen i Lindholmen är relaterad till den sociala kontexten i stort, enligt Susanna Falk.
– Man har sett att man fått kompissmitta, att smittan gått mellan klasser. Det har inte varit så att en viss årskurs är drabbad, utan det har uppstått grupper i gruppen som är relaterat till socialt beteende, att man ses och umgås utanför familjen.

Vidtas extra åtgärder på Gustav Vasaskolan, så att en stängning inte behöver ske igen?
– Nej, vi fortsätter som förut i alla skolor med utökad städning, att man lägger om schemat så att köer undviks, god handhygien och att undervisningen bedrivs utomhus mer än vanligt. Sen ska eleverna inte hänga och klänga på varann, men barn är sociala varelser så den biten är det svåra.

Karina Karlsson är chef för centrala elevhälsan i Vallentuna. Hon följer noggrant smittspridningen på skolorna. Det är också hon som vid behov tar kontakt med Smittskydd Stockholm, utifrån den information hon får in från rektorerna om coronaläget.

–Lindholmen har varit förskonat under första och andra vågen. Det gör att det är få där med antikroppar. Att smittspridningen tog fart kan också bero på den brittiska varianten. Bland de i personalen som blivit sjuka kommer vi att testa och se om det är den brittiska varianten, eller en annan mutation, berättar Karina Karlsson.

Familjen Candell Palmgren var en av dem som snabbt fick ställa om för att kunna vara hemma och studera med sonen Melker som går i tvåan.
– Det var nyttigt både för Melker och oss vuxna att få se hur det funkar. Det kan nog upplevas som skönt i början, men sen blir det tufft att hålla disciplinen, säger pappa Uffe och mamma Paula.


igcaption>HA KUL SJÄLV. Numera bör även barn hålla avstånd för att inte smitta varandra. Då får man ägna sig åt att gunga, som Melker gör.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Kan inte jobba hemifrån
Uffe jobbar i en yrkesbutik för hantverkare och Paula som sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Det gör att ingen av dem har möjlighet att jobba hemifrån. De fyra dagarna före påsklovet när skolan stängdes fysiskt, löste de genom att ta två dagar var för att hjälpa Melker med undervisningen. Vid sådana här tillfällen är det också möjligt att ta ut vab, vård av barn.

Blev informerade
Beslutet att stänga togs fredagen den 26 mars. Då fick eleverna plocka med sig sina läsplattor, böcker och annat material hem, och de som inte var där fick komma och hämta skolmaterial på måndag morgon.
– När beslutet kom fick vi information om att mer info kommer under helgen och så blev det. Det fungerade bra och smidigt. Det är ju en ny situation för alla.

Veckorna innan beslutet om att stänga skolan kom, fick de då och då rapporter om att enstaka elever insjuknat i covid -19.
– Men det var när alla i trean fick gå hem och ha distansundervisning som vi började ana oråd. Sen kom det rapporter om en här och en där i olika klasser. Och så blev pedagogerna dåliga också. Sen blev det ett snabbt beslut om stängning, berättar Uffe och Paula.

Förskonade i Lindholmen
De har testat både sig själva och barnen för corona och antikroppar och säger att de har haft tur. De har klarat sig hittills och nu har Paula snart fått den andra sprutan. De tycker också att skolan haft goda rutiner, trots smittspridningen.
– De har varit noga, informerat om att vara hemma vid minst symtom och vi har väntat utanför när vi lämnat och hämtat. De har gjort vad de kunnat och vad man kan förvänta sig. Men det var nog bra att stänga ett tag, säger Uffe.
– Vi i Lindholmen har varit förskonade länge. Tidigare var det mer smittspridning i centrala Vallentuna, men inte i Lindholmen, säger Paula.