NYHETER 2023-06-08 KL. 08:25

Så efterlevs kommunens rökförbud

Av Daniel Bergholm

Så efterlevs kommunens rökförbud
GOTT RESULTAT Vallentuna kommuns personalchef Annika Colding är tillfreds med att rökförbudet verkar fungera så som det var tänkt när det infördes i kommunens verksamheter för ett drygt år sedan. Foto: Pressbild

I mars 2022 infördes regler för en rökfri arbetsplats under arbetstid som började gälla för samtliga medarbetare och förtroendevalda i Vallentuna kommun.

Annika Colding, personalchef på Vallentuna kommun, berättar att policyn hittills fungerat så som man hoppades och ännu har ingen allvarlig misskötsamhet rapporterats från de olika verksamheterna.

– Jag har inte hört någonting. Det har knappt varit några kontroverser eller ifrågasättanden överhuvudtaget som har kommit till HR-avdelningens kännedom, säger hon.

När förbudet först infördes var det främst en del frågetecken kring vad exakt som gällde. När anställda egentligen hade sina raster och om man fick röka på dessa. Men utöver det har responsen varit positiv och att varje verksamhet själva ser till att man efterföljer den policyn som nu finns.

– Återkopplingen jag fick var att cheferna tyckte det var skönt att man kunde hänga upp det på styrdokumentet. Att ha med sig reglerna i ryggen när man pratade med sina medarbetare, säger Annika Colding.

Ingen ”femminutare”
Att ”fem minuter rökpaus” till synes förvunnit från de kommunala verksamheterna i Vallentuna ser hon som positivt. Riktlinjerna för kommuner att införa rökfria arbetsplatser har funnits nationellt från Sveriges kommuner och regioner (SKR) i tio års tid.

– Det har egentligen aldrig funnits ”fem minuter rökpaus”, men det har funnits en informell kultur på vissa verksamheter att man tar en ”fem minuters rökpaus”. Nu är det tydligt vad som gäller, man kan säga att det låg rätt i tiden att detta till slut infördes i Vallentuna, säger hon.

Hittills har alltså HR-avdelningen inte fått in ett enda fall av misskötsamhet gällande rökning, men Annika understryker ändå att det är möjligt att det kan ha funnits problem som inte gått så långt att det når HR-avdelningen. Om regelverket inte följs börjar det alltid med ett medvetandegörande samtal.

– Vid allvarlig misskötsamhet får man en diciplinpåföljd och skriftlig varning, vilket dokumenteras hos oss. Hittills har det inte varit på den nivån när det gäller rökförbudet. Det är klart att någon verksamhet kan ha haft medvetandegörande samtal utan att det behövts rapporteras, men inte mer än så, säger Annika Colding.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se