NYHETER 2024-03-07 KL. 10:20

Så planeras byggandet de kommande tio åren

Av Uffe Lindeborg

”Vår bedömning är att bostadsbyggande är på väg att ta fart igen”, säger planchefen Daniel Jarl.

Så planeras byggandet de kommande tio åren
KOLL PÅ BYGGPLANER. Daniel Jarl berättar att byggandet i Vallentuna är på väg att ta fart igen. Foto: Roffe Andersson

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna har gjort en plan för hur bostäder ska byggas de kommande tio åren, från 2024 till 2033. Den nya Bostadsbyggnadsprognosen pekar på att den mesta kraften kommer att läggas på det nya bostadsområdet Kristineberg.

Bostadsbyggnadsprognosen visar vilka bostadsprojekt som ska startas och när, baserat på vad kommunen och invånarna behöver och vill ha. Den hjälper också till att räkna ut hur många människor som kan tänkas flytta till Vallentuna, beroende på hur många nya bostäder som byggs.

Planen säger att det kan bli ungefär 450 nya bostäder varje år, vilket är mer än vad kommunen hade tänkt sig från början. Det här är viktigt för att se till att det finns nog med bostäder även om det blir förseningar eller om byggföretagen ändrar sina planer. Kommunen kommer att kolla på den här planen igen snart för att se till att allt stämmer.

– Det som är volymmässigt störst, med antal lägenheter är Kristineberg, säger Daniel Jarl, chef för översiktsplanering hos Vallentuna kommun. Där och vid de andra två stora byggprojekten, Åbyholm och Ormsta-Stensta byggs just nu vatten- och avloppsnät samt vägar.

I Vallentuna färdigställdes 267 nya bostäder under 2023, med majoriteten i centrala delar längs Gärdesvägen. Trots den svaga ekonomin och höjda kostnader som bromsat bostadsbyggandet, med många planerade projekt som inte har startat ännu, räknar kommunen med de planerade projekten.

– Det börjar röra på sig lite försiktigt. Vår bedömning är att bostadsbyggandet är på väg att ta fart igen. Jag jobbar ju med planering och här har det inte varit stiltje direkt. Men det har inte varit lika bråttom som vanligt med några av etapperna i Kristineberg.

Framtida byggplaner fokuserar främst på området Kristineberg, men osäkerhet råder kring när dessa projekt kommer igång.

När den nya bostadsbyggnadsprognosen skulle tas i kommunfullmäktige yrkade oppositionsrådet Jerri Bergström (S) för fyra ändringar. Han ville se att minst 30 procent av nyproduktionen skulle upplåtas som hyresrätter, att byggandet av Södra Haga skulle tas bort från planen. Han ville också att bygget vid Karby/Lindvägen skulle tidigareläggas till 2024 samt att Vallentuna Ekeby 2:239 tas med i planen och påbörjas 2024.

Martin Siltanen von Bell (SD) ville att Kristineberg 2,3 och 5 skulle tas bort från planen 2023-2032.