SPORT 2024-03-21 KL. 11:10

Idrottslyftet som gör skillnad

Av Jonny Andersson

Brottby SK:s kamp för flickornas plats på planen. Liksom i landet deltar färre flickor än pojkar i Vallentuna kommun i idrottsaktiviteter, enligt siffror från Riksidrottsförbundet. I Karby-Brottby är bara 29 procent av flickorna idrottsaktiva – Brottby SK visar dock siffror på motsatsen.

Idrottslyftet som gör skillnad
TEKNIKTRÄNING. Två bollar runt fötterna är en för mycket när koner ska passeras. Foto: Roffe Andersson

Patrik Bolander, ordförande i Brottby SK, hajar till när vi undrar hur illa ställt det är med flickors idrottande i klubben och Karby-Brottby i stort?

– Vad är det för siffror ni refererar till? Jag och Pirjo Unnerstad gick härom dagen igenom siffror som visar att vi har fyra gånger fler flickor i fotbollsaktivitet än för fyra år sedan.

Olika åldersspann

Pirjo Unnerstad, ansvarig för ”tjejlyftet” i klubben, bekräftar vad Bolander säger. Jämfört med vid årsskiftet 2019/20 har BSK fyra gånger fler flickor i träning. Drygt 20 har ökat till 87. Då ska understrykas att klubben senhösten 2022 tappade hela seniorlaget. Och att coronapandemin haft negativ inverkan.

RF:s statiskt, som presenteras i en artikel av Newsworthy, sträcker sig fram till och med 2022. Brottby SK:s fram till årsskiftet 2023/24. RF håller sig till flickor från 7-25 år, BSK 0-22 år.

– Vi är glada över utvecklingen, önskar att den består så att vi kan hålla kvar flickorna längre upp i åldern, säger Pirjo Unnerstad.

Byter innan högstadiet

Flicktapp är kopplat till Karbyskolan, enligt Bolander och Unnerstad. Elever med familjer börjar redan i 11-12 årsåldern snegla på skolor i centrala Vallentuna eller Täby. Eftersom det inte längre finns årskurs 7-9 i Karbyskolan vill många ha skolflytten avklarad redan innan det är dags.

– Tyvärr byter många lag när de går i Täby- eller Vallentunaskolor. Eller så slutar de, där har vi ett problem, säger Pirjo Unnerstad.

Tätheten i lokaltrafiken medför att många skolpendlar till Täby.

Vallentuna Nya hälsar på en lördag i Össeby IP:s sporthall. Klubbens 11-12-åringar består av 20 flickor. I dag är 13 på plats plus tre, av fem, tränare och lagledaren Pirjo.

– Vi har ansträngt oss i att få fler spelare och föräldrar att även bli tränare, säger Pirjo Unnerstad.

Det är bra drag i skott- och teknikövningar samt avslutande matchspel.

Vill stanna

Moa Nelson Larsson, Kjell Mattsson och Hans Joshed håller i dagens träning, saknas gör huvudtränaren Lars Hartzell och Emma Mattsson. Trions samstämmiga önskan är att hålla kvar tjejerna i BSK så länge som möjligt. Samma inställning har Disa och Oline, två av flickorna.

– Jag har spelat hela mitt liv här. Blir vi för få kommer jag att gå till Vallentuna, eller Täby. Inte sluta, säger Disa som nästa läsår ska gå årskurs 6 på Kunskapsskolan, Täby.

Brottby SK har utöver fotboll, friidrott, skidor även MTB och innebandy i utbudet. Enligt Patrik Bolander är det svårt att hålla i gång de två senare och att skidsektionen tappat ungdomar har framgått i vinter. Pirjo vet att en hel del flickor tränar dans i Täby och Vallentuna.

– Många rider. Och jag tror att några simmar i Åkersberga och Täby, säger Disa om idrottandet bland flickor i Karby-Brottby.