SPORT 2022-12-15 KL. 11:20

Nya bidragsregler är en tjejfälla

Av Jonny Andersson

Nya bidragsregler är en tjejfälla
FÄLLA. Ed Fontes, ordförande i Vallentuna KK, upplever att träningsintensiva sporter, där exempelvis god skridskoåkning är en grund, blivit förlorare på en ny modell för aktivitetsbidrag. Foto: Roffe Andersson

Pandemin är en bidragande orsak men inte hela bakomliggande orsaken till att antalet bidragsberättigade sammankomster för föreningsaktiva flickor i Vallentuna kommun minskat avsevärt. Förändrade regler tycks slå mot bland annat Vallentuna konståkningsklubb.

Riksidrottsförbundet har från 1 januari 2022 sjösatt en ny beräkningsmodell för aktivitetsstöd, LOK-stöd. I RF-modellen är barn (7-9 år) berättigade till bidrag för tre aktiviteter per vecka och för åldersgruppen 10-25 år är taket satt till fem aktiviteter.

Vissa kommuner har förekommit RF, däribland Vallentuna kommun som i kommunala föreningsbidraget sedan halvårskiftet 2021 begränsat antalet bidragsberättigade sammankomster per vecka.

Tidigare var det fritt för föreningar och lag att söka aktivitetsbidrag för så många träningstillfällen som man hade, sedan andra halvåret 2021 begränsas dagarna till tre i veckan (barn 7-12 år) och fyra (13-20 år).

Noteras ska att fritidsnämndens arbetsutskott har höjt bidraget för de yngsta barnen från fyra till fem kronor per person. Tio kronor gäller för barn och ungdomar 13-20 år. Varje sammankomst höjdes dessutom från 40 till 44 kronor.

Stort tapp på ett år
Hösten 2020 hade Vallentunas föreningar totalt 9 396 sammankomster. Till dessa kom 23 029 flickor (7-12 år) och 31 256 pojkar (7-12 år). I åldersspannet 13-20 år deltog 14 336 flickor och 25 967 pojkar.

Av tjänsteskrivelsen ”Halvårsrapport av fritidsnämndens föreningsbidrag 2022” framgår att antalet deltagartillfällen ett år senare, hösten 2021, sjunkit bland såväl flickor som pojkar. På flicksidan handlar det om ett dramatiskt tapp.

Annika Wegnebring, idrott- och ungdomsstrateg i Vallentuna kommun, har svårt att sätta fingret på vad som är orsaken. Annat än att föreningarna efterföljt nya beräkningsmodellen, alternativt inte fått sina bidragsansökningar godkända till följd av de nya reglerna. Hon tycker sig se ett problem, men vill veta mer.

Drygt 12 000 färre
Ed Fontes, ordförande i Vallentuna Konståkningsklubb, är övertygad om att nya modellen blivit en fälla för traditionellt stora flickidrotter.

– Träningsintensiva sporter som bland annat gymnastik, simning, dans och konståkning. Säkert för ridsport och det finns nog fler, säger han.

Sett till statistik droppade deltagartillfällen för flickor från 23 029 till 14 563 (7-12 år) och från 14 336 till 10 610 (13-20 år) från hösten 2020 till hösten 2021. Det är 12 192 färre flickaktiviteter. Motsvarande siffra bland pojkar var 5 089.

– Vi har många tävlingsaktiva som är på isen fem sex dagar i veckan. Med den nya modellen får klubben inget kommunalt eller LOK-stöd för 30-40 procent av dessa aktiviteter, säger Ed Fontes.

I ekonomiskt bortfall uppskattar han att det handlar om 20-25 000 kronor per halvår.

”Fler inte mer”
Vallentuna KK har å andra sidan sedan länge mött upp en vision RF har med ett förändrat LOK-stöd. RF skriver: ”Förändringarna innebär att man som förening tjänar på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva barnen mer.”

Vallentuna KK har senaste fem åren ökat antalet medlemmar från 185 till 315. För att förtydliga nämner Ed Fontes att klubben i somras hade 105 åkare som körde eftersäsong. För några år sedan var siffran 25-30. Ökningen beror på att B-hallen hållits öppen två månader längre under våren , medan man förut tvingades pendla till Rimbo. Detta har givit VKK förutsättningar att attrahera fler barn och ungdomar.

Fontes sågar inte RF:s tanke, men ifrågasätter om den är kompatibel med verkligheten. Konståkningsförbundet rekommenderar att internationella elitåkare och elitsatsande åkare tränar 10-15 timmar/vecka på is.

– Vi har fem elitåkare och väldigt många så kallade B-åkare som elitsatsar och som bör ligga på den träningsnivån, enligt konståkningsförbundet. Vi är bland de klubbar i Storstockholm som har störst antal B-åkare. Den som verkligen har hittat sin sport och satsar, nöjer sig inte med en timmes träning tre fyra dagar i veckan.

– Om kommunen hade haft kvar den gamla modellen hade vi fått ytterligare 20-25 000 i bidrag per halvår. Vi går inte back 20-25 000 eftersom vi har fler medlemmar, förtydligar Ed Fontes.

Jonny Andersson
jonny@vallentunanya.se