Nu ska skötsel av hästar bli miljövänligare

Nu ska skötsel av hästar bli miljövänligare

Vallentuna Ridskola har fått 252 000 kronor i bidrag för att kämpa mot övergödningen som sker när hästbajs åker ut i vattendrag och så småningom i Östersjön. Planen är att bygga dammar och att mocka hagen.

Hästar är bra för biologisk mångfald i naturen och för öppna landskap. Men det finns problem när många hästar går på liten yta, eftersom gödslet inte kan tas upp av marken och i stället läcker fosfor ut i vattendrag. Nu ska Vallentuna Ridskola ta upp kampen mot övergödningen.
– Man måste göra något för miljön, alla får göra sitt säger Magnus Hamilton, ridskolechef.

Mocka hagen
Bidraget på 252.000 kronor kommer från länsstyrelsen och ska gå till att bygga dammar som fångar upp fosforn, i stället för att fosfor åker ut i vattendrag och till slut i Östersjön där den bidrar till övergödning. Vart 15:e år skrapar man upp fosforn.
– Vi ska också köpa en maskin som fästs på traktor eller fyrhjuling som plockar upp hästgödsel. Den borstar in högarna och är rätt så smidig. Man kanske skrattar åt det men när 50 hästar går på ett ställe blir det en del gödsel, säger Magnus Hamilton.

Ett stort problem hos många stall är att det blir mycket lerigt. Genom att bygga dammarna kommer det att bli lite torrare, men inte torrt.
– Nästa steg är att hårdgöra en del av hagen. Man får ta bort all lera, lägga en matta och grus som släpper igenom vattnet, så att det inte blir så geggigt, säger Magnus Hamilton.

Foto: ROFFE ANDERSSON

Men i dagsläget är det alltså dammar och att mocka hagen som är aktuellt.
I Vallentuna finns det i dag 400 hästar och 100 gårdar som ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. Det områdets alla vattendrag går så småningom ut i Östersjön. Beräkningar från kommunen visar att det innebär att 1 800 kilo fosfor per år läcker ut. Att reducera den mängden är viktigt, enligt kommunens vattensamordnare, Frida Hellblom.
– Det är jättebra att man gör åtgärder som att skapa mindre blöta hagar. Då blir det lättare att kunna mocka dem, och det är det man vill komma åt. Gödseln är en resurs och ska tillbaka till odlingssystemet, säger Frida Hellblom.

Mindre stall kan också söka bidrag
Hon menar att det är konstigt att lagarna kring gödsel som mockas ut från stallet är strikta, medan det inte finns regler för gödsel i hagen. Efter diskussionerna kring den statliga övergödningsutredningen, som bland annat ville se regler för hur många hästar som fick gå på en viss yta, har hästnäringen fått fart på miljöarbetet för att få göra frivilliga åtgärder och slippa lagar.

Åtgärderna på Vallentuna Ridskola görs samtidigt som fyra andra anläggningar satsar. De ligger i Upplands-Bro, Uppsala, Ekerö och Karlskoga.
– Tanken är att de fem projekten ska kunna utbyta erfarenheter. Det finns fina guider för hästanläggningar men det behöver utvecklas praktiskt. Eftersom många hästanläggningar inte har så mycket pengar vill man veta att de investeringar som görs är bra och hållbara i längden, säger Frida Hellblom.

Det är inte bara stora hästgårdar som kan söka bidrag.
– Mindre stall kan också söka. Reglerna är att kommunen står som sökande, men det kan ändå vara privat drivna anläggningar, det fungerar så att kommunen står som garant för ansökan, säger Frida Hellblom.

I regel står bidraget för 80 procent av kostnaderna medan anläggningen står för 20 procent.
– Det blir inte ett problem med likabehandlingsprincipen eftersom det är bidragsgivaren som har förordning om vem som ska få bidrag. Om det sammanfaller med att stallet blir mer lättskött och att det blir mindre parasiter får det vara så. Man får försöka genomföra så många åtgärder så kostnadseffektivt som möjligt för att komma till rätta med övergödningsproblematiken.

Tacksam för hjälp
Den som vill söka bidrag ska börja med att kontakta kommunen och Frida Hellblom. Och Magnus Hamilton har bara lovord att säga.
– Det var tack vare Frida som vi kunde få det här bidraget, jag hade inte lyckats annars.

Hästar och fosfor i Vallentuna
I Vallentuna kommun finns det idag inom Oxundaåns avrinningsområde cirka 400 hästar och över 100 gårdar, vilket ger en beräknad tillförd fosformängd på ca 1 800 kilo per år.

Om åtgärder kan reducera fosforn med 25 procent blir minskningen 450 kilo per år.
För Vallentuna Ridskola antas åtgärderna minska fosforutsläppen med 32,3 kilo per år.
Stallägare som vill söka bidrag kan kontakta frida.hellblom@vallentuna.se
Källa: Vallentuna kommun

Text: Hege Hellström
hege@vallentunanya.se
Foto: Roffe Andersson
roffe@vallentunanya.se

Dela artikeln här:

Hege Hellström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *