NYHETER 2023-08-24 KL. 08:05

Beslut om mountainbike-bana dröjer

Av Anneli Leijel

Beslut om mountainbike-bana dröjer
UTMANING. En bra MTB-bana behöver ha nivåskillnader för att det ska bli en naturlig utmaning för åkaren. Foto: Adobe

Det finns ett tydligt intresse hos Vallentunas invånare för att kunna köra mountainbike i skogsområden. Och sedan en tid tillbaka finns en dialog mellan Vallentuna kommun och föreningarna Brottby SK och GoIF Kåre, om hur mountainbike-banorna skulle kunna se ut, drivas och tas om hand.

– Mountainbike är intressant för oss. Vi är en friluftskommun och vill satsa på friluftsidrott, säger Petri Peltonen, chef för kultur- och fritidsförvaltningarna.

Kommunen ser de samtal som förs med Brottby SK och GoIF Kåre som två pilotprojekt. Man talar om hur det skulle vara att gemensamt bygga mountainbike-banor, och om hur man skulle kunna få föreningarna att växa organiskt, steg för steg.

Ahmed Al-Breihi är den på kommunen som är ansvarig för att utreda förutsättningarna för Mountainbike/MTB i Vallentuna.

– Vi har haft kontakt med tre föreningar, förutom Brottby SK och GoIF Kåre även Vallentuna MTB-park. Vi har också ett politiskt beslut att det ska utvecklas, säger Ahmed Al-Breihi.

Flera utmaningar

Det finns flera anledningar till att det tar tid att utreda förutsättningarna för mountainbike i Vallentuna. Det handlar bland annat om att olika åkare efterfrågar olika typer av banor.

– Det är allt från stigar i skogen, stigcykling, till banor med ramper. Det är brett. Om man bygger för avancerat är risken att bara några utnyttjar det. Hur gör vi det spännande i Vallentuna? Hur kan vi komplettera med banorna i närliggande kommuner?

Både Petri Peltonen och Ahmed Al-Breihi nämner Sigtuna, där en ny stor MTB-bana stod klar 2022. Där har en idrottsförening byggt den tillsammans med privata aktörer och pengar från Allmänna arvsfonden. Kommunen har också varit med på ett hörn.

Det är just driften, underhållet av en MTB-bana, som är den stora stötestenen.

– Nationellt ser det väldigt olika ut. I till exempel Falun och utanför Göteborg finns det starka föreningar som driver allt och förvaltar banorna. Det är där den stora kostnaden kommer att vara sedan, att förvalta banan, säger Ahmed Al-Breihi och fortsätter:

– På det sättet är den en högriskanläggning. Det krävs investeringar och underhåll för att hålla en MTB-bana i toppskick.

Tar tid att genomföra

När han tillsammans med sina kollegor på kommunen utreder frågorna kring MTB, tittar de också på olika ytor i kommunen. Vad planeras där de kommande åren? Skulle en MTB-bana kunna ligga där?

Frågorna är många och svaren just nu få.

– Föreningarna väntar på att vi, kommunen, ska ta det stora beslutet att anlägga en bana. Vi har sagt att vi ska utreda hur det ser ut och frågan om hur det ska förvaltas.

När väntas kommunens utredning vara klar?

– Jag har jobbat med projektet Riskful play och vet att saker och ting tar tid. Kanske att vi är klara 2025 med vad vi kan göra. Om vi ska bygga, då ska projektet upphandlas och projekteras och det tar sedan ytterligare tid, säger Ahmed Al-Breihi.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se