NYHETER 2022-10-13 KL. 08:50

Efter pandemin – kommunanställda kan fortsätta jobba hemifrån

Av Anneli Leijel

Efter pandemin – kommunanställda kan fortsätta jobba hemifrån
FÖRSTA KONTAKT. Den som ringer till Vallentuna kommun får först hjälp med sitt ärende av personal på kontaktcenter. När vi besökte dem jobbade kommunvägledare Filip Hilmo och enhetschefen Linnéa Adlivankin. Foto: Roffe Andersson

Under pandemin, när covid -19 klassades som en allmänfarlig sjukdom, uppmanades alla som kunde att i möjligaste mån arbeta hemifrån.

Det gällde inte minst kommunernas tjänstemän, och Vallentuna var inget undantag. Under drygt två år ekade kommunhuset nästan tomt och fortfarande är det många som jobbar hemifrån.

– Under pandemin jobbade vi fram riktlinjer för distansarbete. De mellan 300 och 400 personer som har ett kontorsadministrativt jobb inom kommunen, har möjlighet att jobba hemifrån. Hur mycket bestäms i samråd med närmaste chef, berättar Annika Colding, personalchef på Vallentuna kommun.

Olika möjligheter
I vissa kommuner är det numera centralt bestämt hur många procent av arbetstiden som en anställd får arbeta hemifrån, till exempel 40 procent, eller två dagar i veckan. Men i Vallentuna har man valt att inte ange någon bestämd procentsiffra.

– Det sker en individuell överenskommelse mellan anställd och chef. Det är ingen rättighet, men en extra möjlighet. Många yrkesgrupper, som lärare och personal inom vård och omsorg, har aldrig haft möjlighet att jobba hemma. Men även för lärare ska det vara möjligt att i vissa fall arbeta på distans, säger Annika Colding.

De första vi möter
Tjänstemännen på kommunen är dock inte en homogen grupp, och hur mycket de har möjlighet att arbeta hemifrån varierar. För avdelningen internservice, som bland annat sköter post- och godsmottagning, har det hela tiden handlat om att vara på plats.

– Vår verksamhet var igång hela tiden under pandemin, om än med skyddsåtgärder i form av munskydd och handskar, berättar Mimmi Carne, chef för internservice.

Det är medarbetarna på internservice man möter om man går in i kommunhusets entré. Där sitter alltid någon i receptionen för att vara tillgänglig för kommunanställda. Om man som invånare har en fråga till kommunen är det dock inte dit man ska gå, utan till kontaktcenter som håller till i ”kuben” i Kulturhuset, mittemot biblioteket.

– Kontaktcenter var aldrig stängt under pandemin. Vi höll hela tiden öppet på telefon, mail, chatt och i sociala kanaler. Däremot hade vi stängt för besök en kort tid under hösten 2020 och när vi öppnade för besök igen införde vi begränsade öppettider för besök, med halvdagar istället för heldagar, berättar Johanna Harling, kommunikations- och kontaktcenterchef.

Färre än före pandemin
Linnéa Adlivankin är enhetschef för Kontaktcenter. Med henne inräknat är de sju anställda som svarar på alla frågor som kommer in till kommunen. Det rör sig om allt från bygg- och trafikfrågor till frågor om förskola, skola och social omsorg.

– Jag har varit med sedan starten 2018. Det kändes skönt att vi hade varit igång ett par år innan pandemin. Den digitala tekniken funkade bra och vi kunde jobba på distans en hel del. Det kan man fortfarande göra, efter avstämning med mig. Men min grupp är glad över att åter vara på plats, säger Linnéa Adlivankin när Vallentuna Nya träffar henne i Kulturhuset.

– När man ringer till oss tror många, särskilt äldre, att vi är en växel. Vi kan svara direkt på de flesta frågor, men ibland behövs det en specialistbedömning på någon av förvaltningarna och då skickar vi frågan dit, berättar hon.

Personalchef Annika Colding konstaterar att det är färre i huset nu, än före pandemin. Samtidigt har huset gjorts om till att bli mer platsflexibelt. Och tanken är att man ska arbeta både på plats och hemma – precis som det kommer att fungera i det nya kommunhuset som står klart om ett par år i gymnasieskolans byggnad.

– Vi vill att anställda ska komma in mer, att man ska vilja vara på kontoret också. Samtidigt ska man undvika att komma in om man har symtom. Tiden när man tryckte i sig två Alvedon och gick till jobbet kanske aldrig mer kommer tillbaka, säger Annika Colding.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se