NYHETER 2022-05-24 KL. 16:30

Elevernas omtanke gör skillnad

Av Daniel Bergholm

Elevernas omtanke gör skillnad
INITIATIVTAGARE. Jannat skapade G.L.A.D-träffen tillsammans med klasskamraterna Alice och Engla för att få in nyanlända elever i gemenskapen. Foto: Roffe Andersson

När elever som nyligen kommit till Lovisedalsskolan från andra länder haft det svårt att komma in i gemenskapen, startades initiativet ”G.L.A.D-träff” av tre elever i årskurs nio, Jannat, Alice och Engla.

G.L.A.D står för gemenskap, lärande, acceptans och delaktighet och tanken är att skapa inkörsportar.

– Det var något som saknades och det kändes som att många nya elever hamnade utanför. Vi ville göra något som gjorde det lättare för dessa elever, säger tjejerna.

Det kan vara svårt som elev på en skola att inse den problematik som det innebär att som nyanländ komma till en ny skola och utöver det, att skolan inte pratar ditt modersmål. Att då lära känna nya kompisar och känna sig inkluderad kan ta lång tid. Men några elever som märkte av det här problemet var Jannat, Alice och Engla och de bestämde sig för att göra något åt saken.
– Vi märkte att det var svårt för nya elever på skolan och satte oss ner och pratade mellan oss och några lärare om hur vi kunde göra det mer inbjudande. Då kom vi fram till den här träffen, säger Jannat.

G.L.A.D-träffen idag är deras fjärde totalt. En gång i månaden får samtliga elever på skolan under en timmes tid möjligheten att lyssna på musikframträdanden, fika och samtidigt få föreläsningar om olika länder.

– Vi har kört svenskt, turkiskt och arabiskt tema innan, idag är det sydamerikanskt som gäller, säger Jannat.

Bra utveckling
Jannat, Alice och Engla tycker att projektet blivit bättre än de kunnat ana. Trots en lite trög start så dök idag 50–60 elever upp och hängde i kafeterian.

– Om man jämför med första gången, är det en stor skillnad. Det var svårt att veta på förhand hur folk ska reagera, men nu har det blivit ett tillfälle där många samlas och umgås. Det är en friare samlingsplats, säger Engla.


POPULÄRT. Skolsjuksköterskan Emma Thermaenius påpekar att projektet verkligen börjat etablera sig på skolan och fler och fler dyker upp på träffarna. Foto: Roffe Andersson


Några av lärarna som hoppat på elevernas idé är Susanne Säfström Markebjer och Emma Thermaenius. Anledningen bakom det är att i skolmiljön blir det ofta mycket planering och ”papperstigrar”, som Susanne utrycker det, och det mesta stannar ofta på idéstadiet. Hon ville få till något som blev av i verkligheten.

– Jag frågade tjejerna hur mycket de pratade med de nyanlända eleverna och de svarade: ”Det gör vi inte”, säger Markebjer och fortsätter.

– Ofta är det svårt, man är lite osäker och att det är lite språkförbristningar. Därför tyckte jag att idén med den här träffen var så bra.

Bakverk utifrån temat
För att lyfta det häftiga med att olika kulturer möts, var en viktig pusselbit att göra det roligt.

– Vi vill att man ska lyssna och smaka på kulturen samt att få lite fakta. Vi har bland annat bakat utifrån temat. Idag har vi alfajores, som är en sydamerikansk efterrätt, säger Markebjer.

Emma Thermaenius känner att idén varit ett positivt inslag i skolmiljön på Lovisedalsskolan och att fler nyanlända kan känna en större tillhörighet.

– Det tog några träffar, men nu känns det verkligen som att det etablerat sig. Det märks att fler och fler engagerar sig och tar för sig, säger hon.

Att det tagit tid för nyanlända elever att integreras på skolan är något som Emma instämmer med övriga om. Men med det här projektet så har de skapat ett forum där alla får en chans att umgås.

– Det handlar om att brygga över några hinder. Många har sagt att de tycker det är roligt och jag hoppas att initiativet kan fortsätta även efter sommarlovet, säger Thermaenius avslutningsvis.


LYCKAT. Kuratorn Susanne Säfström Markebjer har en stor entusiasm när hon pratar om G.L.A.D-träffen och det märktes när hon presenterade det sydamerikanska temat. Foto: Roffe Andersson


Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se