NYHETER 2022-11-10 KL. 10:00

Exotiska sommargäster till Vallentunasjön

Av Daniel Bergholm

Exotiska sommargäster till Vallentunasjön
SPÄNNANDE SOMMARGÄST. Vallentuna kommun anlitar asiatiska vattenbufflar för att beta bort vass vid Vallentunasjön. Foto: Adobe

Mellan den 15 maj - 15 oktober kommer ett femtal asiatiska vattenbufflar att beta i en inhängnad nere vid Vallentunasjön. Under kommande år har Vallentuna kommun anställt vattenbufflar, den sällsynta arten bohuskullakor och får, för att rensa upp tre områden runt Vallentunasjön.

– Det är definitivt första gången man får en chans att se vattenbufflar i Vallentuna, vilket är väldigt speciellt, säger Anders Dagsberg, kommunekolog på Vallentuna kommun.

För några månader sedan skrev vi om Vallentuna kommuns samarbete med Naturgruppen när ”Fantastic Får” gjorde rent hus på en tomt med mycket parkslide i Vallentuna. Nu väljer man att fortsätta samarbetet under 2023.

Anledningen till att de beställt tre olika arter är att man från kommunens sida har tre olika mål med projektet.
Kullakorna ska beta i en hästhage vid Björkby gård och få till en torrbacke, vattenbufflarna ska trampa ned och äta upp vassen i anslutning till Vallentunasjön och fåren ska göra ett fornminne möjligt att besöka igen då det i dagsläget finns en tät vegetation på platsen. Där måste eventuellt även kompletteras med maskiniell röjning.

– Det har varit en ganska oregelbunden betning där under åren. Därför har vi beslutat att prova på lite olika djur, dels för att det är roligt att visa på och att marken kräver olika typer av angreppssätt, säger Anders Dagsberg.

Inte ”The Big Five”
Vattenbufflarnas kommande ankomst till Vallentuna är något som Dagsberg är exalterad över, men han vill även passa på att lugna de Vallentunabor som kan bli lite uppskrämda av nyheten och påpekar att man även kommer ha ett stängsel i vatten för att förhindra några överraskningar för badande invånare.

– För allmänheten kan jag tillägga att det inte är en av ”The Big Five”. Det är ingen afrikansk buffel för de är livsfarliga, utan de här är asiatiska bufflar. De kan beskrivas mer som kossor, även om de är lika stora, säger han.

Tro det eller ej så är vattenbufflar som betesdjur ett någorlunda beprövat koncept. Det är något som Naturgruppen arbetat med i flera år.

– Bland annat har Sigtuna kommun arbetat med detta i fem-sex år och de har meddelat att projektet slagit väldigt väl ut, säger Anders Dagsberg.

Kommer Vallentunaborna få möjlighet att uppleva djuren på plats?

– Absolut. de kommer gå i olika hagar vid stigen längs med Vallentunasjön. Man kommer kunna se dom på nära håll. Det blir lite som ett zoo. Dels en sällsynt ko-art, som är en utdöende art som entreprenören tagit hand om, dels med vattenbufflar.

Hoppas det fortsätter
Antalet djur som dyker upp kan han inte fastslå än, även om han hintar om att det blir drygt fem vattenbufflar. Vattenbufflarna kommer finnas på plats mellan den 15 maj - 15 oktober. Korna ska påbörja betet först i mitten av juni och får beta på platsen så länge det är lämpligt under 2023. Samma gäller för fåren även om de beräknas påbörja sitt arbete lite tidigare.

Kostnaden för allt blir drygt 308 450 kronor och Anders Dagsberg berättar att man just nu håller på och ansöker om bidrag från Länsstyrelsen, beslut där kommer fattas i början av nästa år och att få det stötet är en förutsättning för att kunna fortsätta över flera år.

– Vår horisont nu är ett år. Sedan har vi i bakhuvudet att det förhoppningsvis ska fortsätta, men det får vi ta efter att vi utvärderat detta.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se