NYHETER 2024-05-30 KL. 09:41

Extra varmt och torrt i maj – nu måste vi spara vatten

Av Anneli Leijel

Nu går det åt mycket dricksvatten i norra Storstockholm. Norrvatten som producerar dricksvatten till Vallentuna och 13 andra kommuner, vädjar därför till alla invånare och företag att spara på kranvattnet.

Extra varmt och torrt i maj – nu måste vi spara vatten
VATTENKOLL. Norrvattens VD, Andreas Thunberg. Foto: Rikkard Häggbom

– När det är varmt ute så ökar vattenförbrukningen kraftigt och vi hamnar nära vattenverkets maxkapacitet. Eftersom vädret ser ut att bli fortsatt varmt och torrt vill vi därför uppmana alla att undvika onödig vattenförbrukning, säger Andreas Thunberg, vd på Norrvatten.

Det finns gott om vatten i Mälaren men Görvälnverket, som försörjer cirka 700000 invånare med dricksvatten, kan bara rena och producera en viss mängd vatten åt gången.

Eftersom befolkningen ökar i Storstockholm planerar Norrvatten för en utbyggnad av vattenverket. Men att göra en större utbyggnad av kapaciteten tar flera år.

Likadant i många kommuner

Även förra året gick Norrvatten ut med en uppmaning om att spara på vattnet, då kom den uppmaningen i mitten av juni. Vädjan om att spara på vatten har blivit både vanligare och kommit allt tidigare under våren och försommaren, konstaterar Norrvattens vd.

– Just nu ser det likadant ut i många kommuner. Vi har i flera år haft jättevarma och torra försomrar, säger Andreas Thunberg.

Vattna inte gräsmattan

För att spara på vatten är det bra att undvika att använda vattenslang och vattenspridare. Vattna hellre med vattenkanna och tidig morgon eller sen kväll, så att vattnet inte avdunstar. Och om det regnar, spara regnvatten i en tunna och använd det för bevattning, tipsar Norrvatten.

Många önskar en grön gräsmatta, men gräsmattan bör man låta vara som den är. Skulle torkan hålla i sig så återhämtar sig gräsmattan.

Vattenkrävande aktiviteter som att fylla pooler och använda högtryckstvätt bör undvikas.

Vanligt med läckage

Det är Norrvatten som producerar dricksvatten och levererar det till kommungränsen, men sedan tar Roslagsvattens ledningar vid och distribuerar vattnet. Av allt vatten som finns i våra ledningar läcker också en del vatten tyvärr ut.

– Vi på Norrvatten ansvarar för huvudledningsnätet. Vi har bytt ut våra ledningar kontinuerligt under flera år och har väldigt lite läckage. I kommunens eget ledningsnät, särskilt i stora kommuner med långa ledningar, är det vanligare med läckage, berättar Andreas Thunberg.

Generellt i hela Sverige läcker cirka 20 procent av allt vatten ut både från ledningarna och in i avloppsrör, därför behöver vattenverken alltid ha en överkapacitet.

Håkan Filipsson är kommunikationschef på Roslagsvatten. Han berättar att ledningar i Vallentuna lagas och tätas kontinuerligt.

– Vi jobbar även proaktivt med att mäta tryck och vattenkvaliteten i våra ledningar. Just nu har vi en pilot i Rydbo i Österåker, där vi sätter digitala vattenmätare på pumpstationer och reningsverk. På så vis kan vi se tryck och flödesförändringar i realtid, om något läcker till exempel. När vi får resultat av piloten kommer vi att kunna införa detta även i Vallentuna.