NYHETER 2022-09-22 KL. 12:30

”Fantastic Får” triumferade mot parkslide

Av Daniel Bergholm

”Fantastic Får” triumferade mot parkslide
AFFÄRSLUNCH. Fåren anlitades av Vallentuna kommun för att mumsa i sig invasiva växten parkslide. Foto: Joakim Lindeborg

Den ovälkomna djungeln av parkslide på Olsborgsvägen i Vallentuna raderades till synes helt ut av några av kommunens hungrigaste anställa, nämligen fem får.

Men trots att det nu ser bra ut varnar Anders Dagsberg, kommunekolog på Vallentuna kommun, att inget är klart än och att fler får-magar kommer behöva fyllas det närmsta åren.


FÖRE. Parkslide frodas på platsen. Foto: Joakim LindeborgEFTER. Så här såg det ut efter att fåren gjort sitt jobb på tomten. Foto: Joakim Lindeborg


– För tillfället ser det bra ut, men parkslidet ligger nu sovandes under marken. Vi kommer behöva göra detta i fem-sex år för att kunna se ett ordentligt resultat, säger han.

För andra året i rad har specialtränade får placerats på Olsborgsvägen för att rensa bort den extrema mängd parkslide som tagit sig dit. Trots att så gott som allt ätits upp finns rötterna i marken kvar och kommer med största sannolikhet snart åter växa upp på tomtmarken.

– Vi ser det här som ett experiment då det inte finns några vedertagna metoder. Men när fåren nu släppts ut kommer det tyvärr att växa igen då arten är extremt aggressiv och går så djupt och vitt från sitt kärnområde, säger Anders Dagsberg.

Trevar i mörkret
Metoden att använda får är ett av det mer ovanliga som Vallentuna kommun använder sig av. En mer vanlig metod är att spruta kokhett vatten på rötterna vilket andra kommuner i närområdet använt sig av. Att kommunerna testar olika alternativ ser Anders Dagsberg som det enda sättet att ta sig framåt.

– Vi tror på detta ur ett försöksperpektiv. Huruvida det är en bra metod vet vi inte än, utan vi trevar i mörkret. Jag vet inte en enda person i världen kan säga vad som är rätt i dagsläget. Vi kommer utbyta våra erfarenheter med andra kommuner och tar det därifrån, säger han.

Planen nu är att fortsätta nästa år och att ha parkslide-glufsarna på plats från att det kommer parkslide som kommer tillbaka under sommartiden. Sedan är tanken att fåren ska stanna till september/oktober.

– Fåren måste få gå där under en period varje år för att det ska ge effekt, säger Dagsberg.

Kommunen hade inför i år sökt bidrag från Länsstyrelsen för att kunna genomföra arbetet och kommande år krävs det liknande bidrag för att kunna fortsätta med projektet.

– Det täcker hela kostnaden som rör sig om under hundratusen kronor. Bidraget vi fått är en klumpsumma för hantering av parkslide och andra invasiva arter. Det som inte utnyttjas skickas tillbaka, säger Dagsberg och fortsätter.

– Om Länsstyrelsen får i uppdrag att fortsätta med dessa bidrag kommer vi söka igen. Men det vet vi inte riktigt än.

Hur utreder ni om det är lyckat projekt eller inte?

– Det vi har pratat om är att ha ett pragmatiskt förhållningssätt. Om vi får hålla på med det här i 5–6 år så kan man året därpå börja med att inte sätta dit får. Om det då kommer upp igen så får man testa igen, om det finns pengar till det.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se