NYHETER 2020-09-25 KL. 09:38

Femdubbling av våld i nära relationer

Av Anneli

Femdubbling av våld i nära relationer
Silhouettes of quarreling parents and little child on white background. Domestic violence concept

HETA DISKUSSIONER. Vallentuna kommun har sett en ökning av ärenden där folk behöver råd och stöd om våld i nära relationer.
Foto: ADOBE

Antal ärenden i Vallentuna har ökat från fyra till 24

Det senaste halvåret har många hört av sig till Vallentuna kommun för att få råd och stöd när det gäller våld i nära relationer.

–Vi ser en ökning, från ett litet antal ärenden under förra hösten till en femdubbling idag, säger Ann-Sophie Holgersson, avdelningschef Myndighet på socialförvaltningen i Vallentuna.

Förra året vid den här tiden fanns fyra registrerade ärenden om våld i nära relationer. Idag är det 24 stycken. Det kan tyckas lite, men är mycket för en kommun som Vallentuna, enligt Ann-Sophie Holgersson.

–Det är svårt att veta vad ökningen av antal ärenden beror på. Vi hör en oro hos våra klienter kring situationen, och covid -19 kan påverka deras möjligheter att bryta sig från relationen och bli självförsörjande. Men vi kan inte koppla ökningen direkt till pandemin, säger hon.
I augusti gick Vallentuna och sex andra kommuner i norra Storstockholm ut med en gemensam kampanj. ”Våld är aldrig ok”, var budskapet som mötte invånarna på stora affischer i kollektivtrafiken. Enligt statistiken blir var fjärde kvinna och nästan var femte man utsatt för våld i nära relationen någon gång under sin livstid. Syftet med kampanjen var att visa sitt stöd för personer som upplever våld i nära relationer och uppmana till att ta kontakt med sin hemkommun för att få stöd.
–Under året har vi kvalitetssäkrat verksamheten, ökat kompetensen och har ett bättre samarbete och samverkan över gränserna för klientens fokus. Vi har på olika sätt fått ut information om att stöd och råd finns att få. Vi har också öppnat upp för fler kontaktvägar med ökade öppettider för mottagningstelefonerna för barn och familj och en chatt där socialsekreterare svarar på frågor, berättar Ann-Sophie Holgersson.
Medan kommunen noterat ett ökat inflöde av frågor och samtal om våld i nära relationer, är det färre än vanligt som sökt sig till Vallentunas kvinnojour.
–Det går ju alltid upp och ner, men jag upplever att det har varit färre som hört av sig till oss för rådgivning nu under pandemin, säger Anne-Marie Krafft Karlsson.

Hon har arbetat ideellt i kvinnojouren i 20 år och har varit med sedan start i Vallentuna. Arbetet som jourkvinna handlar framför allt om att via telefon ge råd till den som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld eller kränkningar. Vid behov träffar de också de utsatta kvinnorna. Kvinnojouren har också en lägenhet till sitt förfogande med plats för tre kvinnor.

–De som tar kontakt med oss får hjälp i processen att kunna komma vidare i det liv som de har och som de vill bryta med, berättar Anne-Marie Krafft Karlsson.
Enligt henne är det alla typer av kvinnor som hör av sig till kvinnojouren. En positiv utveckling som hon noterat är att de allra flesta som tar kontakt har antingen jobb eller utbildning.
–Jämfört med för tio år sedan tror jag också att många bryter upp tidigare. De blir inte långtidssjukskrivna och de tror inte att det är fel på dem själva.

Vad tror du det beror på att det är färre som har kontaktat kvinnojouren under pandemin?
–Det kan bero på att när man ska bryta sig loss är det nästan alltid barn inblandade och möjligheten att planera är lite mindre nu när man är mer hemma. Vi väntar och ser, det kan bli en lite större våg av kontakter till oss längre fram, säger Ann-Marie Krafft Karlsson.

Socialtjänsten i Vallentuna erbjuder hjälp för den som utsätts för våld eller hot om våld av närstående. Du kan få hjälp med:
-Skyddat boende
-Råd- och stödsamtal via Alternativ till våld, ATV.
-Råd och stöd kring ekonomiska frågor
-Stöd i att hantera barnens situation

Här kan du läsa mer:
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/vald-och-hot/

Kvinnojouren i Vallentuna:
https://www.kvinnojourenvallentuna.se/