NYHETER 2022-08-12 KL. 11:05

Förarna tillåts inte ta ansvar för bussarna i Vallentuna

Av Daniel Bergholm

Förarna tillåts inte ta ansvar för bussarna i Vallentuna
SLITET FORDON. Bussarna i norrort blir slitna av allt trafikerande. Ändå tillåter inte arbetsgivaren Transdev att förarna kontrollerar statusen på fordon innan de åker ut i trafik. Den kollen förväntas städare göra nattetid. Foto: Daniel Bergholm

Huvudskyddsombudet Eduardo Munoz på Transdev Märsta/Vallentuna anmäler sin arbetgivare till Arbetsmiljöverket.

Anledningen? Att chaufförerna inte ges möjlighet att själva kontrollera sin buss innan passet startar.

”I stället är det städpersonalen som gör säkerhetskontrollen, där många inte har körkortsbehörighet”, skriver han i anmälan.

Eduardo Munoz är själv busschaufför, men även huvudskyddsombud för den lokala skyddsorganisationen i Märsta Garage. I anmälan påpekar han att sedan flera år tillbaka har arbetsgivaren Transdev Märsta/Vallentuna, som bland annat ansvarar för bussarna 524 och 610, beslutat att det är städpersonalen som ska gå igenom säkerhetskontrollen på fordonen. Detta då man inte vill ge chaufförerna tiden som krävs innan körningen startar för att själva göra kontrollen.

I anmälan framkommer att personalen är mycket oroade över säkerhetssituationen. Bland annat menar man på att förarna inte ges någon möjlighet att själva kunna få en uppfattning om något är fel, under tiden bussen rullar, samt att det även hänt att olyckor skett där däck lossnat från bussar i garaget.

Något som hade kunnat medföra allvarliga olyckor om passargerare varit inblandade. Utöver det påpekar man att luftsystemet, dörrklämsvarnare, hand- eller dörrbromsfunktionen inte kontrolleras innan bussen tas i trafik.

”Föraren förses inte ens med tid för att gå en runda runt bussen för att se om alla muttrar sitter på däcket eller att däckets skikt och djup är lagligt”, skriver Munoz.

Skyddsorganisationen begär därför att Transdev Märsta/Vallentuna ska ge de ansvariga förarna tillräckligt med tid för att de själva ska kunna göra en säkerhetskontroll.

Anders Ericsson, polisinspektör för den operativa enheter för trafiksektionen, beskriver i ett mejlsvar till Munoz att det är föraren som har ansvaret för de fordonsbrister som föraren borde ha känt till och påpekar även att om arbetsgivaren nekar föraren att göra en säkerhetskontroll, är det något som bör tas vidare med skyddombudet.

Eduardo Munoz tillägger därför att skyddsorganisationen är bekymrade över att arbetsgivaren är likgiltig gällande det ansvar som föraren har i trafiken.

Transdevs affärsutvecklare Anna Levin svarar på anmälan med hjälp av personal på företagets huvudkontor.

Varför låter ni städpersonal göra säkerhetskontrollen i stället för era chaufförer?

- Att de tar hand om säkerhet och funktionskontrollen är någonting som vi har i hela Sverige. Det är även säkerhetskontrollerat och godkänt av polis. Den här personalen är utbildade till att göra detta.

Att inte låta förarna göra detta, är det något som bryter mot reglerna?

– Det finns inget direkt ”lagstöd” som säger att en förare ska, eller inte ska, göra en säkerhetskontroll. På samma sätt finns det inget som säger att det inte är lagligt att låta en personal med annan funktion genomför kontrollen.

Hur kommer det sig att ni valt att göra på det här sättet?

– Alla gör det i branschen. När ändå tvätt och städ går igenom bussen, vi sätter ut bussarna på natten och det behöver göras innan trafiken sätts igång då de som inte är godkända måste tas bort och fixas i ordning i verkstaden.

Har det hänt att det blivit problem och att bussarna behövt bärgningshjälp?

– Det har det inte gjort och det är inte sant.

Att många inom städpersonalen inte har körkort, är det något som påverkar?

– Egentligen inte, de gör säkerhetskontrollen för att kolla att alla system fungerar, och det gör man när bussen står stilla.

Anmälaren nämnde att de inte kan gå igenom luftsystem, dörrklämsvarnare och dörr- och handbromsfunktion. Visst är det något de ska kontrollera?

– Nej, utan det som skall kontrolleras för att garantera säkerhet, det kontrolleras varenda natt.

Men hur kontrollerar man handbromsfunktion om inte någon kör bussen?

– Allt är gjort i ett datasystem. Men samtliga punkter som finns på checklistan ska kontrolleras och bedömas enligt gällande bedömningsmall.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se