NYHETER 2023-01-26 KL. 09:45

Gångtunnel blir klotterfritt galleri

Av Daniel Bergholm

Gångtunnel blir klotterfritt galleri
Kommunen satsar stora resurser på att städa upp gångtunneln i Kragstalund. Enligt Niklas Steenberg, som varit drivande i projektet, kommer invigningen ske i april i år. Foto: Daniel Bergholm

Vallentuna kommun genomför ett annorlunda projekt vid Kragstalunds tågstation.

I april 2023 kommer gångtunneln under tågstationen att invigas och den kommer att beklädas med bilder som har stark Vallentunaförankring - bland annat kyrkan, kvarnen, runstenar och hästar. Projektet kostar 1,9 miljoner och syftet är att få bort klottret, förbättra belysningen och få till en tryggare utemiljö i området.

– Vi har funderat länge på hur vi kan få den här tunneln att upplevas på ett tryggare sätt. Jag tror att det här kan bli ett riktigt lyft, säger Niklas Steenberg, gatuingenjör på Vallentuna kommun.
Gångtunneln nedanför Kragstalunds tågstation har länge upplevts som otrygg, det berättar Niklas Steenberg och påpekar att den “bombas” med klotter minst en gång i veckan. Passagen är en av de platser där flest gång- och cykeltrafikanter passerar varje dag med två skolor i närheten och pendlare till roslagsbanan. Tunneln har därför länge varit på kommunens agenda att fixa till för att den ska upplevas på ett positivt sätt.

– Den ser förfärlig ut som den är idag. Vi har bland annat diskuterat hur vi kan komma till rätta med de återkommande kostnaderna som drabbar kommunen i form av klottersanering, säger han.

Såpa löser klottret
Kostnaderna för klottersanering på gång- och cykelvägar i Vallentuna kommun landar varje år på drygt 350 000 kronor och när man kom i kontakt med företaget Pro Surfaces Scandinavia såg man möjligheterna att få till en lösning på sikt.

– De presenterade en lösning där man klär tunnelväggarna med ett emaljsystem och att klottret med det enkelt kan tas bort med en såpalösning och trasa. Det gör att vi själva kan ta hand om klottret och slippa anställa en saneringsfirma, säger han.

Men Niklas Steenberg menar att det inte bara är ett långsiktigt ekonomiskt projekt. En viktig del är även att ge Vallentunaborna en tryggare utemiljö där emaljväggarnas paneler kommer täckas av en tiotal bilder med tema Vallentuna.

– Vi vill höja hela upplevelsen med tunneln. Det ska vara som ett galleri och att bilderna ökar intresset för att se mer av Vallentuna, säger Niklas Steenberg.

1,9 miljoner kronor, vad är det som gör att det kostar så mycket?
– Allt beror på hur många kvadratmeter som ska kläs, hur många bilder som ska användas och om det krävs specialbelysning. Det är mycket pengar, men kommer innebära lägre kostnader för klottersanering, mindre miljöpåverkan från starka kemikalier och en lägre energiförbrukning, då tunnelbelysningen byts mot energieffektiv LED belysning.

Projektet har testats i andra kommuner i Stockholmsområdet och södra Sverige med positiva resultat. Tanken var att projektet i Kragstalund skulle dra i gång redan under hösten 2022, men då det var viktigt att kommunen gjorde en konkurrensutsättning för att utforska andra alternativ, drog det ut på tiden. Pro Surfaces Scandianavia var däremot det enda anbudet som kom in och för att beklädningen skulle bli av accepterades deras anbud på 1,9 miljoner kronor.
– De här medlen är ingenting som finns i vår driftsbudget, utan är en investering utöver det. Vi lyfte detta i teknik- och fastighetsutskottet för att fatta beslut om pengen och det togs emot väl av alla ledamöter. Detta är även förankrat i politiken, säger Niklas Steenberg och fortsätter.

– Om projektet ger resultat är detta något vi vill testa på andra ställen i kommunen till 2024. Vår önskan är då att vi ska kunna få skolungdomar att bidra till motiven genom exempelvis bild- eller text- tävlingar.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se