NYHETER 2023-05-04 KL. 08:45

Klart: Det blir lanthandel i Kårsta

Av Anneli Leijel

Klart: Det blir lanthandel i Kårsta
LÄTTAD. Kårstaprofilen Staffan Hassius har kämpat länge för möjligheten att öppna en lanthandel i Kårsta. Foto: Roffe Andersson

Bygglov är beviljat. ”Jag är oerhört glad”, säger Staffan Hassius som länge velat se en lanthandel i Kårsta.

Nu kan lanthandeln som det planerats för snart bli verklighet.

–Det behövs en lanthandel i Kårsta. Vi har tittat på olika koncept och landat i en hybridbutik, en både bemannad och obemannad lanthandel. När det saknas mjölk till kaffet klockan 02.15 ska man kunna gå dit och handla, berättar Staffan Hassius.

Den 18 april beviljade Vallentuna kommun bygglov för en lanthandel på 54 kvadratmeter med plats för fyra parkeringsplatser, två på varje sida om byggnaden. Placeringen är centralt i Kårsta, bredvid utegymmet och boulebanan.

– Själva området där lanthandeln ska etableras påverkas inte så mycket. Det blir en liten lanthandel vid Kårsta torg. Utegymmet och boulebanorna blir kvar och boulebanorna ska renoveras. Det blir trevligt och fint, säger han.

Innan lanthandeln kan uppföras ska visst markarbete göras. På den gamla grusplanen ska marken höjas och parkeringsplatser skapas.

När kan den nya lanthandeln vara på plats?

– Kvart över eller halv, brukar jag säga. Skämt åsido, vi vill starta så snart som möjligt och jag hoppas att vi kan öppna under hösten 2023. Om allt flyter på så kan det bli tidigare, i slutet av sommaren, säger Staffan Hassius och fortsätter:

– Planen är att ha öppet dygnet runt, därför kommer butiken att vara både bemannad och obemannad. Vi kommer inte att ha personal där 8-10 timmar om dagen. Jag har fått frågan, vågar man ha en sådan butik? Ja. Passar det Kårsta? Ja.

Kundnytta
Hur den obemannade lanthandeln ska kunna öppnas av kunderna vill Staffan Hassius återkomma till, men system för detta finns.

Vad kommer man att kunna köpa i butiken?

– Basvaror, men även unika, lokala varor. Både lokalproducerade varor och sådant som Kårstaborna köper mycket av. Det kunden vill ha, helt enkelt. Tanken med lanthandeln är att man snabbt ska kunna lösa detta med mat.

Hur blir prisbilden?

– Det vet jag inte än, men vi är en liten butik och det är omöjligt att ha samma priser som de stora bjässarna Ica, Willys och Coop.

Ringar på vattnet
Förr fanns både kiosk, bensinmack och en liten butik i Kårsta. Staffan Hassius förhoppning är att lanthandeln ska skapa ringar på vattnet, att butiken ska locka till sig övrig handel och andra aktiviteter.

– Det som händer nu, det är vad Kårsta behöver. Jag jobbar för att det ska bli ett handelsområde. Om skolan vill ordna en loppis så kan de stå där. En foodtruck skulle kunna stå där ibland. Och tänk om det skulle finnas möjlighet att hyra släpvagn och cykel i Kårsta, säger Staffan Hassius entusiastiskt.

Fakta: Bygglov för lanthandel i Kårsta
Bygglovet beviljades den 18 april.
Generellt gäller att ett bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.
Ett bygglov vinner laga kraft inom tre veckor, förutsatt att inga överklaganden inkommit under den tiden.
Det är Staffan Hassius och entreprenören Lars Barkström, som bland annat är ansvarig utgivare för denna tidning, som tillsammans har ansökt om bygglov för lanthandeln.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se