NYHETER 2021-01-15 KL. 09:38

Kommunen fortsätter kampen mot råttorna i Vallentuna centrum

Av Anneli

Kommunen fortsätter kampen mot råttorna i Vallentuna centrum

TRE GNAGARE I VECKAN. Råttfångsten landar just nu på tre i veckan, det är fler än så som rör sig över torget.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Det var i somras som Vallentuna kommun fick nog av råttspringet i centrum. Nu skulle de bort. Anticimex kontaktades och ett gäng råttfällor placerades ut.

Men hur har det egentligen gått med att få bort dem? Alldeles nyligen, innan snön kom, syntes flera råttor till i centrumområdet.
– Vår uppfattning är ändå att råttfällorna har gett effekt. Vi får inte in lika många klagomål längre, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun.

Den 8 januari var Anticimex tekniker på plats i Vallentuna centrum för att tömma fällorna. Fem fällor hade då fångat tre råttor.
– I snitt tar vi tre råttor i veckan. På så vis hindrar vi att de förökar sig på samma sätt som de skulle ha gjort om vi inte haft fällorna, säger Johan Carselind och tillägger:
– Råttorna är smarta, de lär sig var fällorna är och hittar andra vägar, så vi behöver hela tiden utvärdera. Behövs fler fällor? Ska vi flytta om dem vi har?

Vägrar använda råttgift
Håkan Kjellberg är skadedjursexpert på Anticimex. Han berättar att man har en kontinuerlig dialog med kommunen om hur råttorna ska bekämpas på bästa sätta. Fungerar det inte tillräckligt bra med mekaniska, digitala fällor finns det andra vägar att gå. Det kan handla om att komplettera med bekämpningsmedel – råttgift.
– Ibland kan det vara nödvändigt, då gnagare i sig kan innebära en risk i form av materialförstörelse och smittor de bär på, som ibland kan överföras till människor. Gnagarnas förstörelse av ledningar kan till exempel orsaka en vattenskada eller innebära att det blir kortslutningar i ledningar, vilket kan orsaka brand, säger Håkan Kjellberg.
Men några bekämpningsmedel i centrum vill inte Vallentuna kommun veta av.
– Nej, nej. Med hänsyn till djurliv och natur ska det inte användas. Speciellt inte i centrummiljö. Råttorna kan äta giftet och dö och sedan kommer det en hund eller en rovfågel och får i sig giftet. Det vill vi inte riskera. Det rör sig mycket folk i centrum, både vuxna, barn och djur, så det säger vi helt nej till, säger Johan Carselind.

Råttfällorna i centrum blir kvar ett bra tag till.
– Vi ska ha en avstämning igen med Anticimex och se hur länge vi behöver ha fällorna. Framemot sommaren kan vi se mer resultat, om det här har fungerat bra eller inte.