NYHETER 2022-08-18 KL. 14:00

Kraftig ökning av skadegörelse i Vallentuna

Av Uffe Lindeborg

Kraftig ökning av skadegörelse i Vallentuna
GLASKROSS. Häromveckan utsattes Vallentuna Motor i centrala Vallentuna för omfattande skadegörelse. Foto: Daniel Bergholm

Visserligen syntes en nedåtgående trend förra året, men sedan 2015 har skadegörelse blivit mycket vanligt i Vallentuna. De tre senaste åren är det över ett tusen polisanmälda ärenden per år. Det visar statistik från Brå (brottsförebyggande rådet).

Den vanligaste skadegörelsen är klotter. 2015 och 2020 klottrades det väldigt mycket i Vallentuna. Många tror att det är ungdomar som klottrar, men det är absolut inte alltid fallet.

Exempelvis har vi en man i 50-årsåldern i södra Vallentuna som nyligen krävde att få tillbaka sina vaxkritor från rättsväsendet. De blev konfiskerade när han senast blev ertappad med att klottra i Stockholm. Mannen återfinns flertalet gånger i brottsregistret, bland annat för klotter, narkotikabrott, misshandel och grov kvinnofridskränkning.

Polisen ser inte klotter som någon större fråga. Så här resonerar Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen:

1000 skadegörelseanmälningar per år i tre års tid, hur ser ni på det?
– I våra prioriteringar enligt den lägesbild vi har på Södra Roslagen så är brottet skadegörelse likt klotter ingenting som vi prioriterar. Då ska det i så fall gå att koppla till något grövre brott eller att individer hängs ut.

Ökar det?
– Nej vi har ingen statistik på att de skulle öka, men det är svårt att följa exempelvis klotter då det beror på bevakning och när saneringen görs. Krossade rutor är lättare att få in då man oftast hör av sig direkt. Men ingen har flaggat för att det skulle öka under de möten vi har med Vallentuna kommun.
Men även Polisen kan slå i Brå:s dataregister på statistik som är väldigt exakt, gällande brott som anmälts. Där ser man tydligt att det skett en kraftig ökning av denna typ av brottslighet de senaste tre åren. Dock har antalet anmälda brott sjunkit något 2021 jämfört med de tidigare två åren. Men detta kan bero på att folk börjar ge upp att anmäla dessa brott.

Under sommaren har det flaggats på sociala medier och i grannsamverkans-appar om att det sker många inbrott i garage. Många rapporterar att de blir av med däck, men till och med toapapper har fallit tjuvarna i smaken. Inte heller detta tycker sig polischefen se något problem med.

Flera garagestölder i Vallentuna, har ni någon koll på det?
– Nej det finns ingen färsk statistik på detta. Det vi generellt har sett över tid är att stölder och inbrott har gått ned de senare åren, men det ska sägas att det var från väldigt höga siffror tidigare.

Om en medborgare i Vallentuna råkar ut för en garagestöld, hur ska den gå tillväga?
– Då är det via telefon som är det bästa, då det inte är något akut eller allvarligt brott som kräver att man åker in till en polisstation.

Källa: Brå

Uffe Lindeborg
uffe@vallentunanya.se
Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se