NYHETER 2024-03-07 KL. 10:18

Lägre elpriser än i februari i fjol

Av Martin Olsson

Här är läget på elmarknaden i Vallentuna. Lägre priser än förra månaden – och billigare än för ett år sedan, högre konsumtion än i fjol och större import än export under 18 timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.

Lägre elpriser än i februari i fjol
ELLEDNING. Foto: Adobe

Den offentliga debatten om elmarknaden är polariserad och inte sällan infekterad. I ett försök att föra fakta till bordet tar vi varje månad fram en rapport som sammanfattar det viktigaste du behöver veta om den senaste tidens priser, konsumtion och produktion på elmarknaden.

Elpriserna sjönk i februari

Spotpriset – alltså priset som elbolagen köper in elen för – sjönk i elområde 3 som Vallentuna tillhör. Månadspriset i februari var 50 öre per kilowattimme, vilket är 30 öre billigare än i januari. Det är det lägsta priset i området sedan oktober 2023. Det högsta priset i elområdet hittills noterades i december 2022, då en kilowattimme kostade 269 öre. För ett år sedan – i februari 2023 – kostade en kilowattimme 83 öre.

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elhandelsområden. Det produceras generellt mer el än det förbrukas i de norra delarna medan det är tvärtom i de södra delarna. Mellan områdena finns det begränsningar i hur mycket el som kan transporteras. Sedan 2020 har prisskillnaden mellan de svenska elområdena ökat.

Det är inte bara prisskillnaderna mellan prisområdena som har ökat de senaste åren, även inom områdena pendlar priserna timme för timme. Skillnaderna mellan de dyraste och billigaste timmarna har blivit större sedan 2020. Dyraste timmen i februari i Vallentuna inträffade mellan klockan 18 och 19 den 7 februari, då kostade en kilowattimme 155 öre. Som lägst var priset i området -3 öre. Under februari var timpriset negativt under 29 timmar. Negativa priser har noterats under tio av de senaste tolv månaderna

Om man tittar på månadsmedelpriset brukar de svenska elområdena oftast tillhöra de med lägst spotpriser i en europeisk jämförelse. Värt att notera är att detta handlar om spotpriser, de priser konsumenten sedan betalar beror på nationella avgifter och skatter samt elbolagens påslag. I praktiken ligger de svenska konsumentpriserna närmare det europeiska snittet efter skatter och påslag.

Martin Olsson, Newsworthy