NYHETER 2022-06-09 KL. 12:40

Nu startar bygget av den nya stadsdelen

Av Anneli Leijel

Nu startar bygget av den nya stadsdelen
Illustrationsplan över Kristineberg etapp 1-4. Skärmklipp: vallentuna.se (Sweco Architects ritning från 2015).

Nu är bygget av den nya stadsdelen Kristineberg officiellt igång. Den 2 juni tog kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) det första spadtaget. Snart börjar arbetet med att lägga rör, ledningar och bygga nya vägar. Och nästa år börjar bostäder byggas, med planerad inflyttning 2025.

– Jag har höga förväntningar på Kristineberg och är säker på att det kommer att bli ett attraktivt område för såväl nuvarande som kommande Vallentunabor. Med fokus på att bygga i samklang med naturen och med ett miljötänk, kommer Kristineberg att möjliggöra för människor att njuta av Vallentunas fantastiska läge i regionen, samtidigt som man har skogen runt husknuten, säger Parisa Liljestrand.


PREMIÄR. Det första spadtaget för bostadsområdet Kristineberg är nu taget av Parisa Liljestrand (M). Foto: Roffe Andersson


Planeringen av friluftsstadsdelen Kristineberg, som kommunen kallar den, började för ungefär tio år sedan. Det är ett stort stadsbyggnadsprojekt, som kommer pågå under många år och byggas ut i olika etapper. Hela stadsdelen beräknas vara färdigbyggd år 2030 och kommer då att innehålla en blandning av 1800 bostäder, allt från hyres- och bostadsrätter, till radhus och villor. Det planeras för ett äldreboende, två förskolor och eventuellt en skola – beroende på befolkningsunderlaget.

– I etapp 2 planlägger vi för en skola, men det kommer gå att ha odlingslotter där, om det inte blir en skola. Just nu har vi ett överskott på skolplatser i kommunen och vi bygger ingen skola om behovet inte finns. Men det här är flera år framåt i tiden och förhoppningsvis finns det ett behov av en skola då, säger projektledare Lovisa Hallin.

Politisk enighet
Etapp 1 som nu startar ligger öster om Arningevägen, i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde. Här ska de första 800 bostäderna byggas.

Den som rört sig i området den senaste tiden har kunnat se hur skogen glesats ut, för att ge plats för den nya stadsdelen. Och det är just avverkningen av skogen som redan för många år sedan fick oppositionspartierna i Vallentuna att protestera mot bygget av Kristineberg.

Vallentunas oppositionsråd Jerri Bergström (S) berättar att hans parti år 2010 gick till val på att Kristineberg inte skulle byggas, men väljarna ansåg inte frågan tillräckligt viktig, konstaterar han. Några år senare togs ett miljöprogram fram för Kristineberg, tillsammans med flera politiska partier och tjänstemän i kommunen. I programmet beskrivs hur Kristineberg ska bli en föregångare ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, och ligga till grund för andra stadsbyggnadsprojekt.

– Att nu ha synpunkter på att Kristineberg byggs blir därför konstigt. Får vi möjlighet att styra är det här inte den typen av beslut man river upp. Det är värdefull skog här, ja, men att ta skog för att bygga är alltid en avvägning. 95,6 procent av Vallentunas mark är inte tätort och med Kristineberg blir det två promille skog till som försvinner och vi landar på 95,4 procent som inte är tätort, säger Jerri Bergström.


Oppositionsråd Jerri Bergström var på plats vid stadtaget. Foto: Roffe Andersson


Tanken med Kristineberg är att bygga så hållbart och med så låg klimatpåverkan som möjligt. Det kommer finnas ett elljusspår nära och Gävsjön, som är igenvuxen, ska tas fram och bli ett utflyktsmål, inte minst för skolelever som där kan uppleva ett rikt fågel- och naturliv på nära håll. Det planeras för gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.

– SL planerar för en stombusslinje på sträckan Arninge-Upplands Väsby. Den ska gå på Arningevägen med tät trafik. Under etapp 1 görs också en tillfällig vändplan i området, där en buss kommer att gå in. Under etapp 2, när huvudgatan är klar, då är planen att bussen ska gå igenom området. Vi har ett bra samarbete med trafikförvaltningen, men det är de som bestämmer, säger projektledare Lovisa Hallin.

Jerri Bergström (S) påpekar att det är viktigt att bygga tillräckligt många bostäder och tillräckligt tätt, så att SL vill dra en ny busslinje in i området.

Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand är dock inte orolig för kollektivtrafiken i Kristineberg:

– Vi arbetar stenhårt med frågan om kollektivtrafik till Kristineberg gentemot Region Stockholm. Ytterst fattar de alla beslut om kollektivtrafik. Men i min värld är det självklart att ett område med så många nya bostäder också måste ha ordentlig kollektivtrafik. Ska vi minska bilberoendet och möjliggöra för andra transportsätt så måste vardagspusslet gå ihop för människor. Då måste vi göra kollektivtrafiken attraktiv och se till att den finns nära till hands.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se