NYHETER 2022-03-10 KL. 14:11

Nu vill många gå med i Hemvärnet

Av Anneli Leijel

Fler söker sig till Hemvärnet. Bara den senaste veckan har närmare 10000 personer anmält sitt intresse för att gå med.

 Nu vill många gå med i Hemvärnet
ÖVNING. Det är mycket som ska fungera under olika övningar. Foto: Hemvärnet

Anmälningarna började strömma in samtidigt som Ryssland invaderade Ukraina.

– Det här speglar det svenska engagemanget. Nu gäller det att kunna utbilda alla intresserade, ge dem rätt verktygslåda så att de förstår vad det innebär att gå med i Hemvärnet, säger Roger Nordsköld, förbandschef i Nordöstra Storstockholms bevakningskompani – som tidigare hette Vallentunakompaniet.

Bäst i Sverige
Även om han gläds åt alla intresseanmälningar som kommit in, önskar han att det skett redan för fem år sedan, eftersom det tar tid att utbilda nya rekryter.

– Men det är såklart bättre att reagera nu, än att inte reagera alls. Man får hoppas att de som söker sig till Hemvärnet vill göra något över tid, och att det här inte bara är en fluga.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Dess uppgift är att verka över hela konfliktskalan, det vill säga både som stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred – som till exempel vid en storm som slår ut vatten- och elförsörjning – till väpnad strid i krig.

– Det är inte vi, utan polisen och regeringen, som avgör när de vill ha hjälp från oss. Blir det till exempel en storm som slår ut allt, då kan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ringa in Hemvärnet och be oss om hjälp att transportera ut människor, röja ur vägar med mera. Det skedde till exempel vid Salabranden 2014, berättar Roger Nordsköld.


VAPENKOLL. Frivillga soldater kollar så att vapnen fungerar. Foto: Hemvärnet.


Han tog över ansvaret för Vallentunakompaniet 2018. Det var också i den vevan som de beslöt sig för att byta namn till Nordöstra Storstockholms bevakningskompani. Anledningen var att medlemmarna bodde i flera kommuner, men också att de inte längre var kvar i hemvärnsgården i Vallentuna.

– Vi började bygga ett stabilt chefskap för att ta emot fler medlemmar. Då var vi 38, idag är vi 80 personer. Jag skulle säga att vi är bäst i Sverige på att rekrytera, säger Roger Nordsköld stolt.

Rekryterare ringer upp
Medelåldern i bataljonen är runt 40 år. Även om det inte krävs några godkända fystest för att gå med i Hemvärnet bör man ha ganska god kondition.

– Det är ingen större skillnad på oss och reguljära grupper. Lite snabb och lite fit bör man vara. Ser vi att man inte kommer att vara mobil, då säger vi det. Men det handlar mycket om inställning. Vi har haft en kille som var mycket kraftig, honom har det gått väldigt bra för.

Alla som är med i Hemvärnet har det som sin fritidssysselsättning och har ett annat civilt yrke. De är allt från poliser och revisorer till advokater och KTH-lärare, berättar Roger Nordsköld.

Tjejer söker sig också till Hemvärnet, även om killarna är i majoritet. Andelen kvinnor inom Hemvärnet är idag 14 procent.
Vallentunabon Kalle Friman var under tio år kompanichef i Vallentunakompaniet. Idag jobbar han som personalchef i bataljon Attundaland med ansvar för rekryteringen. Han har märkt av det ökade intresset för att gå med i Hemvärnet. Häromveckan gjorde han två intervjuer.

– Vi vill att alla som är intresserade av att gå med i Hemvärnet ska gå in och anmäla sig under ”Mitt Försvarsmakten” på Försvarsmaktens hemsida. Sedan tar vi kontakt med dem, berättar Kalle Friman.


BRA KOLL. Calle Friman har många års erfarenhet inom hemvärnet. Foto: Hemvärnet


Det första som händer är att den som anmält intresse får ett mail. Sedan ringer en rekryterare upp och bestämmer tid för att träffas. Efter det följer en intervju hemma hos personen i 2,5 timmar. Det är ett led i säkerhetskontrollen.

– Vi rapporterar sedan in till Livgardet som kollar person mot Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten), Polisens belastningsregister, samt ställer frågor till kommunen där personen bor. Hela förfarandet, innan man vet om man får okej i säkerhetskollen, tar 6-8 veckor, berättar Kalle Friman.

När en person fått klartecken om att gå med i Hemvärnet skrivs ett avtal där personen lovar att delta i utbildning och övningar i fyra eller åtta dygn per år, beroende på vilken förbandstyp man är med i. Därefter väntar en grundutbildning. Varje kompani ordnar kompletterande utbildningar om flera dagar, ”ju längre upp i kedjan man kommer”, säger Kalle Friman.

De arbetsdagar som hemvärnssoldaten deltar på övning ges ersättning via Försäkringskassan.
Bataljonerna i Stockholm samarbetar och fördelar olika kompetenser mellan sig.

– Om vår andra bataljon norr om Stockholm till exempel har behov av läkare och vi får in en sådan person, men redan har läkare, då tipsar vi varandra om det, berättar Kalle Friman.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se