NYHETER 2024-03-26 KL. 15:10

Parkslide hotar Vallentunas vårprakt

Av Victoria Sid

Vårens första dagar närmar sig med stormsteg och runt om i Vallentuna har träd börjat knoppa och krokusar satt färg på gräsmattor. Men med våren kommer också mindre efterlängtade växter. Den invasiva växten parkslide som finns på många platser runt om i Vallentuna kan orsaka enorma problem om den hanteras fel.

– Gör ingenting själv åt den. Anlita ett professionellt företag som vet vilka metoder man ska använda och var, säger Andreas Granbäck, anläggningsingenjör och expert på parkslide.

Parkslide hotar Vallentunas vårprakt
EXPERT. Andreas Granbäck började studera till anläggningsingenjör under pandemin och snöade in på bekämpningsmetoder av invasiva arter. Foto: Victoria Sid

Vid Olsborgsvägen i Vallentuna syns höga bronsfärgade stjälkar som är närmare två meter höga. De är fjolårets växt som vissnat. Andreas Granbäck knäcker en stjälk och visar insidan. Den är ihålig, precis som bambu. Beståndet på den kommunala marken har betats ner av får. Men trots fårens hårda arbete ska man helst inte bråka med växten.

Foto: Victoria Sid

ÖSTRA ASIEN. Parkslide kommer ursprungligen från asien och kan kännas igen genom att stjälken är grov och ihålig. Den har gröna blad och cirka 1 decimeter. Den har små vita blommor som sitter i grenade klasar. Foto: Victoria Sid

– Problemet med parkslide är att den sprider sig med rhizomer, rötter, och fåren äter inga rötter. Petar man i den blir den aggressiv och skjuter i väg rötter åt sidorna, säger Andreas och fortsätter:

– Det är ofta det som blir problemet när gemene man hittar parkslide i sin trädgård. Man vill inte ha den där och så tar man gräsklipparen och börjar klippa och då skjuter den över rötter till grannen.

Besvärlig

Att bli av med parkslide kan därför vara riktigt besvärligt. Det finns en rad metoder i Naturvårdsverkets katalog men Andreas avråder från att testa någon metod själv. Det bästa är att ta hjälp om växten blir ett problem. För att hitta rätt bland djungeln av utförare finns det ett bra tips.

– Alla strider om sin egen metod. Det finns ett fåtal företag som jobbar med alla metoder beroende på förutsättningar på platsen. Det är det bästa, säger han.

Snart kommer parkslidens skott att börja röra sig upp ur marken. Har man ett bestånd rekommenderas att märka ut området. På så sätt kan man enkelt se om växten sprider sig och om man behöver ta till åtgärder. Håller den sig till sitt område kan det vara smart att låta växten vara.

– Var inte där och klipp i den eller gräv för om du börjar gräva blir den arg och sprider sig, säger Andreas.

Enormt mörkertal

I artdatabasen kan vem som helst rapportera in fynd av invasiva arter. I Vallentuna har 47 fynd rapporterats men mörkertalet är stort menar Andreas. Han tror att få vet hur växten ser ut och uppmuntrar till att rapportera in fynd i databasen.

– Blir det dessutom lagstadgat att bekämpa växten är det bra för kommunen att veta var det finns, säger Andreas.

FRODIGT. Parksliden växer snabbt och högt. Börjar man klippa i den eller på annat sätt skada växten skjuter den iväg skott. Foto: Anderas Granbäck

Kan bli lag

Sommaren 2023 lämnades ett förslag in till riksdagen på en nationell förteckning över invasiva främmande i Sverige som ska omfattas av samma förbud som EU-listade arter. Listan är ännu inte ute på remiss och därför vet man inte exakt vilka växter som kommer att stå med på listan. Går förslaget igenom kan staten kräva att markägare ska utrota växten.

– Det här kommer att bli ett större och större problem. Den är enormt svår att utrota. Görs inget eller fel åtgärder kommer det att bli stora kostnader för markägare, säger Andreas.