NYHETER 2023-05-25 KL. 08:05

Risk för torr sommar oroar experter

Av Anneli Leijel

Risk för torr sommar oroar experter
STOR APTIT. Granbarkborre i närbild. Foto: Adobe

Granbarkborrens svärmningar är i full gång i södra Sverige. Många träd har redan avverkats i Vallentuna.

Det har talats om att sommaren 2023 ska bli lika varm som 2018. Men Mattias Sparf, sakkunnig på Skogsstyrelsen, hoppas att meteorologernas prognos inte slår in. En extremvarm sommar skulle nämligen innebära att granbarkborren, som redan finns i stor mängd bland annat i Vallentuna, förökar sig ännu mer.

– För många skogsägare med granskog skulle det vara katastrof om långtidsprognosen stämmer och vi får en lika varm sommar som 2018. Då skulle vi stå inför en omfattande barkborrevåg, säger Mattias Sparf.

Insekten granbarkborre älskar nämligen värme.

–När det är väldigt varmt blir granarna stressade av torkan och då är de lättangripliga. Risken är då stor att granbarkborren lyckas föröka sig vilket leder till stora skador på granarna både i år och nästa år, förklarar Mattias Sparf.

Stor spridning
Skogsstyrelsens övervakningsfällor har redan fångat flera tusen granbarkborrar, vilket visar att svärmningen är i full gång i södra delarna av landet.

Som Vallentuna Nya tidigare berättat om har kommunen tvingats fälla flera träd på grund av granbarkborren. Bland annat i Hammarbacksskogen.

För bara tio år sedan var spridningen av granbarkborre inte alls lika stor. Den är dock en naturlig del av skogens ekosystem och har alltid funnits. Historiskt sett är det efter större stormfällningar som granbarkborren förökat sig.

– Länge talade vi om stormen 1969 då vi var tvungna att avverka 3,8 miljoner kubikmeter skog på grund av granborreangrepp. Men sedan kom stormen Gudrun 2005 och stormen Per 2007. De gav totalt fem miljoner kubik granbarkborreskadad skog, berättar Mattias Sparf.

Sedan 2018 har det dock skett en förändring som är väderbetingad. Värmen gjorde att granbarkborren förökade sig och sedan dess har det varit flera gynnsamma somrar för granbarkborren.

– Det har varit relativt torrt, särskilt i sydöstra delen av Sverige. Toppåret har 8 miljoner kubikmeter skog skadats av granbarkborren.

Sedan den extremt torra sommaren 2018 har 32 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren, till ett värde av cirka 14 miljarder kronor, enligt Skogsstyrelsens beräkningar.

– Barkborrens angrepp brukar normalt sett klinga av två, tre år efter stormfällningar. Då brukar granarna vara motståndskraftiga igen, men nu har det bara fortsatt, säger Mattias Sparf.

Så granskar du träd
Råden till de markägare som har äldre granskog är att under sommaren leta efter tecken på granbarkborre var fjärde vecka. Brunt borrmjöl runt trädets fot och ingångshål i barken, är två tydliga tecken, liksom gröna barr på marken runt granen – oftast lite senare på sommaren. Det är också viktigt att plocka bort skadade eller nedblåsta granar, eftersom barkborrarna kan massföröka sig där.

– Borrmjölet kan man i bästa fall se på 5-10 meters håll, ungefär en till två veckor efter att angreppet startar. Det är viktigt att snabbt avverka och transportera bort angripna träd, betonar Mattias Sparf.

Markägarnas första prioritet bör vara att upparbeta färska vindfällen, anser Mattias Sparf. Färska granvindfällen, liggande träd med vit innerbark, är utmärkta för granbarkborrarna att föröka sig i. Därför bör de vara upparbetade och bortkörda i god tid innan svärmningen startar på våren.

– Granbarkborren orsakar stor förödelse på många sätt. Det är svårt att som markägare och företagare ha en långsiktig planering. Det påverkar kapitalet. Det omkullkastar planer och påverkar till exempel både arvskiften och tänkta investeringar i skogen, säger Mattias Sparf.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se