NYHETER 2021-02-12 KL. 09:07

Stort intresse för att vaccinera sig

Av Anneli

Stort intresse för att vaccinera sig

AVPRICKAD. Allt fler äldre har nu kunnat pusta ut som nyvaccinerade mot covid -19.
Foto: ADOBE

1,9 procent av Vallentunaborna har fått den första dosen - brist på vaccin orsakar långsam hantering

Intresset för att vaccinera sig mot covid- 19 är stort i Vallentuna. Men bristen på vaccin gör dock att vaccineringen hittills inte gått så snabbt som planerat.

Det berättar Elvira Avdic, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen. Hittills har 476 personer eller 1,9 procent av Vallentunas befolkning fått den första dosen vaccin.

De senaste veckorna har smittspridningen gått åt rätt håll i Vallentuna och i hela Stockholmsregionen. Men Folkhälsomyndigheten vädjar om att vi alla ska fortsätta följa restriktionerna – annars är risken stor för en tredje våg. Bristen på vaccin gör också att vaccineringen inte går så snabbt som det planerats för.

Stort intresse
Smittläget på de särskilda boendena i Vallentuna är just nu gott, med inga misstänkta eller smittade fall.
– Alla som har tackat ja till vaccin på kommunens särskilda boenden för äldre har blivit vaccinerade med dos 1 och 2. Vaccineringen av vårdpersonal pågår, säger Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

Tidpunkt styrs av tillgång
I Vallentuna har också personer med hemtjänst, och de som bor ihop med dem som har hemtjänst, redan erbjudits vaccin via hemtjänstutförarna i samverkan med vårdcentralerna.
– Vid vilken tidpunkt hemtjänstkunder får sin första dos styrs dock i första hand av tillgången till vaccin, poängterar Elvira Avdic.

Nya riktlinjer
I början av februari kom nya riktlinjer om vilka som ska ingå i nästa fas av vaccineringen, fas 2. Åldersgränsen sänktes till att gälla alla som är 65 år och äldre, istället för som tidigare 70 år och äldre. Detta eftersom man sett att åldern i sig betyder mycket mer än vad man tidigare trott
– Det innebär att den här gruppen omfattar betydligt fler personer än tidigare. Det är regionen som ansvarar för planering, information och utförandet av vaccinering för målgruppen, säger Elvira Avdic.

Skickar info till hushållen
Enligt den senaste informationen från regionen, kommer alla över 65 år att få ett informationsbrev hemskickat om hur man bokar tid för vaccination på den vårdcentral där man är listad. Denna bokning är ännu inte öppen.

Förhoppningen är att de som tillhör fas 2 kommer att kunna vaccinera sig under februari, men det beror helt på leveranserna av vaccin till Sverige. Går allt enligt tidplan vaccineras sedan fas 3: personer 60-64 år och personer 18-59 år med vissa sjukdomar, under februari-mars och sedan är det dags för övriga befolkningen att kunna vaccinera sig med start i april-maj.
Fortfarande råder besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden fram till 28 februari. Och i många kommuner ser det likadant ut.

Enligt bland annat en dom i förvaltningsrätten anses besöksförbudet integritetskränkande och bör tas bort.

När kan det tas bort i Vallentuna?
–Vi ser inte behovet att förlänga besöksstoppet i dagsläget. Smittspridningen i samhället har försiktigt börjat avta och våra särskilda boenden för äldre har i denna stund inga inrapporterade smittade. Men jag vill framhålla att vi även i fortsättningen kommer vara i behov av att skapa trygga besök enligt de instruktioner och besöksrutiner som varje verksamhet har, säger Elvira Avdic.

Fakta:
Prioriterade grupper för coronavaccin

Fas 1: Särskilda boenden för äldre, de som har hemtjänst, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2: De som är 65 år och äldre, personer med vissa listade sjukdomstillstånd, personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt LSS, personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3: Personer i åldern 60–64 år och personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en förhöjd risk för allvarlig covid -19 (enligt särskild lista), personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4: Övriga personer över 18 år.

Källa: Folkhälsomyndigheten