NYHETER 2023-12-21 KL. 10:06

Tuff arbetsmarknad för unga

Av Jens Finnäs

Ungdoms­arbetslösheten ökar mer i Vallentuna än i andra kommuner i Stockholms län.

Tuff arbetsmarknad för unga
ARBETSINTERVJU. Det spelar ingen roll om ungdomars möte med en eventuell arbetsgivare sker online eller i verkliga livet. Det är tufft hursomhelst och det krävs både tur och skicklighet för att lyckas. Foto: Adobe

17 av 26 kommuner i Stockholms län såg en ökande ungdoms­arbetslöshet i november. Vallentuna var en av de kommuner i länet där ökningen var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdoms­arbetslöshet i Vallentuna kommun med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i november på 6,8 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten stiger något

Under november månad rapporterade Vallentuna kommun en total arbetslöshet på 3,7 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter). Även i Stockholms län stiger arbetslösheten något.

Sett till antalet personer betyder det att 667 av 18 027 invånare i åldern 16 till 65[1] år i Vallentuna kommun var inskrivna som arbetssökande (57 fler än i november i fjol).

Vallentuna är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 17 av 26 kommuner. Störst är ökningen i Vaxholm, där arbetslösheten stiger med 0,8 procentenheter. I tabellen ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Vallentuna alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Stockholms län (3,7 procent i kommunen, jämfört med 6,3 procent i hela länet). Danderyd och Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Botkyrka har den högsta (10,5 procent). För att Vallentuna skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Danderyd och Ekerö skulle 36 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (-0,1 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 177 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Utlandsfödda

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 8,4 procent i Vallentuna under november månad, motsvarande 283 av 3 369 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+19 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,7 procentenheter i Vallentuna.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vallentuna om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,5 procentenheter). I november var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 105 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 27 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vallentuna lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

118 annonser om lediga jobb

Den 14 december fanns det sammanlagt 118 arbetsplatsannonser i Vallentuna kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 190 lediga jobb.

Tabellen ovanför visar utvecklingen månad för månad.

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om ”förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

[1] Från och med år 2023 räknas även 65-åringar in i arbetskraften. Äldre statistik avser 16- till 64-åringar.

Jens Finnäs, Newsworthy