NYHETER 2023-05-16 KL. 08:30

Två förskoleområden slås ihop till ett rektorsområde

Av Anneli Leijel

Två förskoleområden slås ihop till ett rektorsområde
FÄRRE. Vallentuna kommun räknar med att det blir färre barn i förskolan under några år. Bilden är en så kallad genrebild, personerna på den har inget med artikeln att göra. Foto: Adobe

Två förskoleområden i Vallentuna slås nu ihop till ett, det centrala förskoleområdet. Det har barn- och ungdomsnämnden beslutat. Förändringen börjar gälla den 1 juli 2023.

Färre kommunala förskolor i södra och centrala Vallentuna är det som ligger bakom förändringen. Förskolorna i de båda områdena har minskat från sex till fyra förskolor.

– Det här är enbart en administrativ åtgärd. Det blir en enhet i stället för två. Rent praktiskt innebär det att Johanna Coldenberg blir rektor för två förskolor till, och att Ola Eneroth, som varit rektor för det centrala förskoleområdet, går vidare till en annan typ av tjänst, säger Susanna Falk, utbildningschef på Vallentuna kommun.

Sedan den senaste förskoleorganisationen sjösattes 2021 har det skett flera förändringar i både södra förskolornas rektorsområde och i centrala förskolornas rektorsområde.

Blir fyra kvar
Våren 2022 slogs Kantarellens förskola ihop med Granåsa förskola i det centrala området och i det södra området finns ett beslut om att stänga Sjumilaskogens förskola till hösten 2023.

Det innebär att de två rektorsområdena går från att ha varit sex förskolor till att från hösten 2023 endast bestå av fyra förskolor: Granåsa förskola, Ormsta förskola med språkförskolan, Haga förskola samt Katthults förskola.

– Två förskolor är lite för att vara ett rektorsområde, därför blir det nu ett område med fyra förskolor. Fyra, fem förskolor är en ganska normal storlek för ett rektorsområde, säger Susanna Falk.

Enligt henne påverkar beslutet inte barnen och det innebär inte heller några lokalförändringar.

Som Vallentuna Nya tidigare berättat om har barn- och ungdomsnämndens beslut om att stänga Sjumilaskogens förskola mötts av protester från föräldrar. Efter att beslutet överklagats av en föräldragrupp och misstanke om jäv påpekades av förvaltningsrätten, revs beslutet upp och ett nytt likadant beslut fattades. Det beslutet har nu också överklagats till förvaltningsrätten.

Följer prognos
Beslutet om Sjumilaskogen är dock inget som påverkar beslutet om att slå samman förskolornas centrala och södra rektorsområden.

– Personalen på Sjumilaskogen har varit i dialog med rektor Johanna och alla har fortsatt jobb i organisationen, säger Susanna Falk.

En ytterligare orsak till att slå ihop södra och centrala förskoleområdena är befolkningsprognosen. Enligt den finns inget behov av några nya förskolor i denna del av kommunen under de närmaste fyra åren. Från 2027 kan det behövas tre nya förskolor.

– Organisation är dynamiskt. Hur det blir framöver beror på var det byggs hus, vart man flyttar och om äldre bor kvar i sina hus till exempel. Vi vet inte heller om de nya förskolor som behövs framöver blir fristående eller kommunala. Det är ett val som kommunen gör, säger Susanna Falk.

Utöver det nya centrala förskoleområdet för Vallentuna tätort finns sedan tidigare tre rektorsområden till för förskolorna. De består dock av både förskolor och skolor och det är rektorsområdena för Lindholmen, Kårsta och Karby.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se