NYHETER 2024-06-18 KL. 10:50

Våtmarksparken invigd med pompa och ståt

Av Anneli Leijel

Lördagen den 15 juni var det äntligen dags. Då invigdes Vallentuna våtmarkspark. The family jukebox spelade jazz, naturfotografen och vattenambassadören Mattias Klum talade om vårt viktigaste livsmedel dricksvatten och kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M) klippte bandet till parken.

Våtmarksparken invigd med pompa och ståt
SÅDÄRJA. Kommunalrådet Johan Skog (M) kunde nöjt klippa bandet till invigningen av den nya entrén till Vallentuna. Våtmarksparken intill kyrkan har förändrat intrycket av centrala Vallentuna för de som kommer söder ifrån. Foto: Roffe Andersson

– Jag har hört mig för bland politikerkollegor i kommunen för att ta reda på när våtmarksparken började planeras. År 2003 sa någon, men sedan nämnde en annan att den diskuterats redan på 90-talet. Ibland anklagas politiker för att fatta förhastade beslut, men jag tror vi alla kan enas om att det här har inte gått fort, sa Johan Skog, till publikens skratt.

I den nya våtmarksparken ringlar sig en grusväg fram mellan tre dammar som var och en fyller en funktion i reningen av dagvatten – alltså regn- och smältvatten. Med dammarnas hjälp kommer dagvattnet att renas, innan det når Ormstaån och Vallentunasjön.

Bostäder för insekter

Tanken med parken är också att den ska stärka den biologiska mångfalden. I våtmarksparken har gräs såtts, men det har ännu inte kommit upp. Det blir en naturlig ängsyta och här ska även sås ängsblommor. Några träd kommer inte att planteras, utan det ska vara fri sikt i parken mot Vallentunasjön och mot kyrkan.

Här finns också en faunadepå och sandbäddar. De fungerar som bostäder för bland annat humlor, getingar och fjärilar och kan bidra till ännu fler växter i parken.

STOLT. Många Vallentunabor var på plats för invigningen av Vallentuna våtmarkspark. –Stängslen runtom blir kvar några veckor till, då hinner förhoppningsvis det som såtts komma upp, säger gatu- och parkchefen Johan Carselind. Foto: Roffe Andersson

– Bänkarna kommer att belysas, men det blir ingen annan belysning i parken. Tanken är att den ska vara ett rekreationsställe dagtid och på kvällar får man gå på gångvägen bredvid som är belyst, berättade gatu- och parkchef Johan Carselind när han tog alla som kommit till invigningen på en guidad tur i parken.

Naturfotograf och vattenälskare

Naturfotografen Mattias Klum, som också är ambassadör för branschorganisationen Svenskt vatten, berättade om vikten av rent vatten. Han har mött många olika typer av vatten under sina resor till världens regnskogar och på samma sätt som han älskar natur och djur, älskar han vatten.

PRATAR VATTEN. – Vatten talar djupt i mig, säger den kände naturfotografen Mattias Klum vid invigningen. Foto: Roffe Andersson

– Vatten talar djupt i mig. Vatten befrämjar Vallentuna, vår planet och biodiversiteten. Jorden, som vår planet kallas, är den blå planeten, täckt av 72 procent vatten. Endast tre procent av detta är sötvatten och en procent – resterande två procent är fast i is och otillgängligt på annat sätt – ska räcka till åtta miljarder människor. Och vattnet räcker, bara vi inte spolar ner PFAS, målarfärg och aceton och annat, sa Mattias Klum.

GLADA BESÖKARE. –Det var intressant att se och höra om dammarna. Det ska bli kul att se hur det blir när det gröna växer upp här. Vi går ofta här i närheten och ser fram emot att gå genom parken, sa Carina och Berit. Foto: Roffe Andersson

STAMMISAR. – Det här är ett jättemysigt stråk så vi kommer att gå hit igen, sa Christina som besökte parken tillsammans med sin man Mattheo och barnen Leila och Daniel. Foto: Roffe Andersson

Bildtext: Petter och hunden Rocky slog sig ner på en av bänkarna. – Det här är en jättefin park och ett bra initiativ av kommunen, sa Petter.