NYHETER 2023-11-30 KL. 10:21

Vallentuna klättrar i rankning

Av Anneli Leijel

Bland Sveriges mest robusta kommuner. Stor framgång i ”Regionernas Kamp”: Vallentuna utmärker sig med stark arbetsmarknad och låg arbetslöshet, trots utmaningar inom brottsförebyggande.

Vallentuna klättrar i rankning
TRYGGHET. Bostadsområden i Vallentuna räknas som trygga sett till en nationell jämförelse. Foto: Roffe Andersson

Vallentuna är en robust kommun som står väl rustad inför framtiden. Det visar årets undersökning av ”Regionernas kamp” som WSP låtit göra för tionde året i rad. Vallentuna klättar 15 placeringar och hamnar på plats 12 av Sveriges 290 kommuner och på plats sex i Stockholmsregionen. Vallentuna är också den kommun som klättrat näst mest i region Stockholm.

– Vallentuna är en mycket robust kommun som står väl rustad inför framtiden och har goda förutsättningar, både att stå emot kriser som kan väntas komma och att hantera förändringar i omvärlden, säger Julia Berglund, en av medförfattarna till rapporten Regionernas kamp och konsult inom regional utveckling.

Utbildning i fokus

Regionernas kamp visar hur väl rustade Sveriges kommuner är inför framtiden genom att titta på ett antal parametrar så som arbetsmarknad, utbildningsnivå, befolkning, tillväxt och ekonomi.

– Vallentuna placerar sig på plats 12 av Sveriges 290 kommuner. Det är ett jättebra resultat. Vallentuna har goda resultat inom majoriteten av de indikatorer vi mäter och toppresultat inom flera rankningsfaktorer, säger Julia Berglund.

MEDFÖRFATTARE. Julia Berglund, konsult inom regional utveckling och en av författarna till rapporten om "Regionernas kamp". Foto: Wsp

Ekonomisk stabilitet

Till exempel hamnar Vallentuna högt när det gäller hög andel förvärvsarbetande och låg arbetslöshet. Likaså när det gäller hög förvärvsinkomst och hög andel som arbetar inom kunskapsintensiva branscher.

– Sett till förvärvsinkomster står Vallentuna starkt och får här tio poäng av tio möjliga. Det är också många som väljer att flytta till Vallentuna och kommunen får tio poäng när det gäller inrikes flytt.

Att Vallentuna har en förhållandevis stor befolkning, som har en hög utbildningsnivå och ett högt meritvärde från årskurs nio, är också sådant som ger höga poäng i undersökningen.

Gynnsam position

Genomgående i Regionernas kamp är att det är pendlingskommuner nära storstäderna, som är den kategori kommuner som under åren har presterat bäst i rankningen. Bland de tio kommuner som i år hamnar i topp återfinns Nacka, Täby, Österåker, Solna och Sundbyberg, och så Vallentuna på plats tolv.

I år finns även lokal brottslighet med som en av de parametrar som mäts. En anledning till det är att kommunerna sedan 1 juli i år har ett ökat ansvar för det brottsförebyggande arbete, samt att brottslighet kan avgöra vilka som bosätter sig, och vilka företag som väljer att etablera sig, i en kommun.

– Vallentuna är generellt en mycket robust kommun. Men vi ser att Vallentuna ligger på lite högre antal brott per 100 000 invånare jämfört med riket. 10 108 anmälda brott per 100 000 invånare, jämfört med 9 107 anmälda brott per 100 000 invånare som är snittet för riket, berättar Julia Berglund men säger också:

– Denna utveckling är inte unik för Vallentuna. Storstäder har generellt en väldigt stor utmaning med brottslighet och det kan påverka hela regioner.

INTE FÖRVÅNAD. Kommundirektör Annika Hellberg konstaterar att insatsen inom utbildning och välfärd ger resultat i rankingen. Foto: Roffe Andersson

Hellbergs perspektiv

När Annika Hellberg, kommundirektör i Vallentuna, får höra att Vallentuna klättrat till plats 12 på listan över Sveriges mest robusta kommuner, blir hon glad men inte förvånad.

– Vallentuna har sedan länge varit en stabil kommun med låg sårbarhet. Tillväxtverket sa för några år sedan att vi var den minst sårbara kommunen när det gällde företagsamhet och arbetsmarknad. Vi har ett bra läge, närheten till Stockholm, och det lokala näringslivet är inte beroende av en enda stor arbetsgivare. Politiskt har det också varit, och är, ett högt prioriterat område att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Utbildning är ett annat politiskt prioriterat område. Och här vill Annika Hellberg inte minst lyfta fram de yrkesutbildningar som kommunen har, som leder till att många går ut i arbete direkt efter avslutad utbildning.

– Det bidrar till den låga arbetslösheten som vi har. Just nu är den tredje lägst i länet, berättar Annika Hellberg.

Grundstenar för trygghet

Det brottsförebyggande arbetet i kommunen är prioriterat. Det finns ett nära samarbete mellan det lokala brottsförebyggande rådet, polisen, räddningstjänsten och representanter från alla kommunens förvaltningar, samt med Svenska kyrkan och andra i civilsamhället.

– Vi är en av de tryggaste kommunerna i länet, säger Annika Hellberg och lyfter fram att det i Stockholms nordost-kommuner, dit Vallentuna hör, inte finns några områden som polisen definierat som särskilt utsatta och det finns inte heller några så kallade öppna drogscener.

– Vallentuna är ett tryggt område och det är viktigt att bibehålla den tryggheten vi har. Vi jobbar bland annat med trygghetsvandringar och har en grannsamverkansbil. Kommunen finansierar fordonet och sedan samverkar vi med frivilliga krafter, berättar Annika Hellberg.