NYHETER 2022-09-08 KL. 15:00

Vallentuna kommun rustar för sämre ekonomiska tider

Av Anneli Leijel

Vallentuna kommun rustar för sämre ekonomiska tider
SIFFERKOLL. Erik Lanner Sandberg, ekonomichef på Vallentuna kommun. Foto: Pressbild

Trots ett mycket positivt kassainflöde i år så slår inte ekonomichefen Erik Lanner Sandberg klackarna i taket. Den ekonomiska prognosen framåt ser dyster ut.

När Erik Lanner Sandberg tillträdde som ekonomichef i Vallentuna för ett år sedan såg ekonomin för kommunen god ut. Pandemin innebar i och för sig vissa ekonomiska utmaningar, men bidrag från staten till kommunerna hjälpte till rejält. Så pass att kommunerna stärkte sina resultat, både 2020 och 2021. Idag, ett år senare, är läget ett helt annat.

– Vi lever i en föränderlig tid sedan den 24 februari när Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Det fick en omedelbar effekt på energipriserna, på bränslen som bensin och diesel och elpriserna började ticka uppåt. Det ledde i sin tur till att matpriserna började gå uppåt, och sedan har det eskalerat så till den grad att vi har en inflationsutveckling som enligt vissa siare kommer tangera tvåsiffrigt, säger Erik Lanner Sandberg.

Kraftiga prishöjningar
”Pandemibidragen” som staten betalade ut för att bland annat täcka ett vikande skatteunderlag, är nu ett minne blott, samtidigt gör inflationen att kostnaderna ökar för kommunerna. I tidningen Dagens Samhälle varnar SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog för att kommuner och regioner kommer att få se en mycket snabb förändring. ”Från jättestarka resultat ner till ett stort fall.”

– Vi har en stigande inflation och fallande BNP, viket gör att vi går in i en lågkonjunktur 2023. Redan nu kan vi se hur detta påverkar oss med stigande elpriser och byggkostnader som har ökat med 20 procent på ett år. Från juli 2021 till juli 2022 har de ökat med 20,7 procent, berättar Erik Lanner Sandberg.

De ökade byggkostnaderna hamnar till största delen på de entreprenörer som bygger i Vallentuna. Men vissa priser inom bygg och anläggning påverkar också kommunen.

– Vissa komponenter i asfalt har ökat, vilket gör att vi ser en kraftig ökning av priset för varje månad. Men det är stora svängningar i ekonomin, så det kan sjunka snabbt. Oljepriserna gick till exempel ner kraftigt förra veckan.

De stora svängningarna i ekonomin är en starkt bidragande orsak till att det är svårt att helt förutse den ekonomiska utvecklingen. Men ett område som är särskilt påverkat av Rysslands invasion i Ukraina är elpriserna – inte minst sedan Ryssland stängt av gasledningen till Europa på obestämd framtid.

– Elpriset har en omedelbar effekt på kommunens ekonomi. Den 1 september fick vi i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda vilka energibesparande åtgärder vi kan göra.

121,5 miljon plus i år
Hur kommunens ekonomi ser ut vid årets slut är det ännu ingen som vet. Men just nu ser den bra ut, enligt Erik Lanner Sandberg.

– Vi jobbar just nu med delårsrapporten. De officiella siffrorna för juni månad, per den 30 juni, visar att vi gjorde ett gott resultat på 134,3 miljoner och att prognosen för helåret landar på 121,5 miljoner – med reservation för hur den kraftiga inflationsutvecklingen kan påverka resultatet.
– Först efter att delårsrapporten hanterats av politikerna i oktober vet vi mer.

Omkring 80 procent av kommunens intäkter är skatter och bidrag. Utvecklingen av skatteunderlaget för i år och kommande år ser bra ut. Men utvecklingen av realskatteunderlaget kommer nästan att halveras kommande år, jämfört med de senaste årens utveckling, berättar ekonomichefen. Skatterna urholkas dels av inflationen, dels av kommunens ökade kostnader för pensioner, varor och tjänster.

–Vi betalar ut pensioner och gör avsättningar för pensionerna. Nästa år sker en regelförändring i pensionssystemet för kommun- och regionsanställda som innebär att vi gör större avsättningar till pensionen. Beräkningarna styrs bland annat av prisbelopp och hög inflation får effekter på prisbasbeloppen.

Hur Vallentuna kommun ska tackla de ökade kostnaderna blir upp till politikerna att svara på senare i höst. Om, hur och var det eventuellt ska sparas.

–Som prognoserna ser ut nu blir det en tvärnit i ekonomin 2023. Om vi ska göra besparingar så är det politikerna som bestämmer det. Jag och mina kollegor på ekonomiavdelningen ger dem objektiva faktaunderlag att utgå ifrån.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se