10 miljoner blev notan för Corona i Vallentuna

10 miljoner blev notan för Corona i Vallentuna

NÖJD TROTS ALLT. Socialchefen tror att hans förvaltning ska klara budgeten i år.
Foto:PRESSBILD

I april flaggade socialchefen i Vallentuna, David Gyllenstråle, för att kostnaden för coronarelaterade åtgärder skulle landa på åtta miljoner kronor. Nu visar prognosen istället tio miljoner kronor vid årets slut – samtidigt går staten in och täcker upp för de tio miljonerna.

–I juni visade socialförvaltningen ett underskott på 900 000 kronor, men den senaste prognosen visar att vi har en budget i balans. Coronakostnaden ser ut att landa på tio miljoner kronor för helåret, samtidigt visar prognosen att vi bör få cirka tio miljoner av staten, kopplat till socialförvaltningen. Så vår bedömning är att vi hamnar på en budget på plus minus noll i år, säger socialchefen David Gyllenstråle.

Hur kommer det sig att corona-kostnaden ökat till tio miljoner kronor?
–Skyddsutrustningen blev dyrare än planerat. Baserat på den extra bemanning vi tagit in, samt skyddsutrustningen, ser corona-kostnaden ut att landa på tio miljoner för helåret. Allt kan fortfarande hända, beroende på utvecklingen i samhället, men så ser prognosen ut nu, säger David Gyllenstråle och fortsätter:

–Det har varit en jättetuff pandemi, som ännu inte är över. Min uppfattning är att verksamheterna har hanterat den bra och att vi ändå når en ekonomi i balans, i och med att vi inte tagit in resurser som vi inte får inkomsttäckning för.

Även om Vallentuna kommun än så länge klarat sig bra, med få arbetslösa på grund av pandemin, är ekonomin tuff för alla kommuner i Sverige, berättar David Gyllenstråle.
–Våra intäkter påverkas av arbetslösheten i stort. Alla kommuner delar på bördan, när mindre skatteintäkter ska fördelas ut på nationell nivå.

Har andelen som söker försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, på grund av till exempel arbetslöshet ökat?
–Ja, vi har sett ett ökat antal ärenden. Staten har många stimulansmedel och bidrag ute, så den fullständiga effekten av krisen har inte kommit till försörjningsstöd ännu. Om a-kassan tar slut för den enskilde till exempel, då kommer det att märkas på antalet som söker försörjningsstöd.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *