Aggressivt ogräs problem för Vallentunabo

Aggressivt ogräs problem för Vallentunabo

SKYMMER TRAFIK. Växterna har tagit över delar av kvinnans tomt och ställer till med problem i trafiken.
Foto: ANNELI LEIJEL

I flera år har Lena (fingerat namn) förgäves försökt få hjälp från Vallentuna kommun med att ta bort växten parkslide.

Den har spridit sig in på hennes tomt och ända ut i vägrenen. När hon beslöt sig för att kontakta Vallentuna Nya, hade hon sett hur ett litet barn var nära att bli påkörd, på grund av parksliden som växer ut över vägen.
– Klipp din jävla häck, skrek mamman till mig, när hon frågade om det var jag som bodde här och jag svarade ja. Jag blev så illa berörd av det. I fyra år har jag talat med kommunen om detta och skickat mail, men inget händer.
Parksliden är också ett stort problem inne på Lenas tomt.
–Jag älskar att odla och har många pallkragar, men nu är de helt förstörda på grund av parksliden som kommit in på min tomt, säger hon förtvivlat.

Parkslide, liksom jätteloka, är en invasiv art som kräver särskild hantering och är svår att få bort.
–Den är svår att bekämpa. Man måste gräva upp allting och se till att få med rötterna. Vi känner till några bostadsrättföreningar som har parkslide på sin mark och de kämpar med att ta bort den på ett bra och rätt sätt, säger Ann Wahlström, miljöstrateg på Vallentuna kommun.
Det är kommunens ansvar att se till att parkslide och jätteloka tas bort om de växer på kommunens mark. Men på privat mark är det den privata fastighetsägarens ansvar. I vissa fall är det dock svårt att veta var parksliden eller jättelokan har börjat växta – på privat mark och sedan spritt sig till kommunal mark, eller tvärtom. I Lenas fall har just detta också varit oklart och omöjligt att bevisa, menar kommunen. Det framgår av den mailutväxling mellan Lena och Vallentuna kommun, som Vallentuna Nya tagit del av.
–När de växer över fastighetsgränser, då blir det knöligare att åtgärda och när man väl börjar rota i dem, riskerar de att sprida sig ännu mer. Ibland behöver man avvakta till rätt årstid, så att de inte sprider sig ännu mer, förklarar miljöstrateg Ann Wahlström.

Nu har även grannar till Lena hört av sig till Vallentuna kommun och påpekat att parksliden växer ut i vägrenen, från kommunal mark.
–Vår entreprenör Svevia ska ut nu i veckan och klippa ner den del av parksliden som skymmer sikten, säger Niklas Stenberg, tillförordnad chef på gatu- och parkavdelningen.

Fastighetsägaren har bett kommunen om hjälp att ta bort parksliden som växer på kommunens mark och ut över gatan. Hon vill gärna samarbeta med kommunen och kan då samtidigt ta bort det som växer på hennes fastighet. Är det möjligt att göra på det sättet?
–Man behöver schakta 0,5-1 meter ner för att få bort allt och sedan forsla det till en särskild deponi. Om vi tar bort det måste allt tas bort samtidigt, även det som är på fastighetsägarens mark. Vi ska diskutera ihop oss här, med vår kommunekolog, om hur vi ska hantera detta och se om vi kan samplanera. Vi måste göra något där helt enkelt, säger Niklas Stenberg.

Fakta Invasiva arter:
Det är främmande arter som sprider sig snabbt, slår ut andra växtarter och hotar den biologiska mångfalden. I Sverige är parkslide och jätteloka/björnloka vanligt förekommande.

Kommunen har ansvar för bekämpning av invasiva arter på kommunal mark. Utanför kommunal mark är det fastighetsägarens ansvar. Enligt lag ska jättelokan bekämpas, men det finns idag ingen lag som förbjuder parkslide.
Parkslide är besvärlig att bekämpa. En kombination av metoder krävs ofta för att få bort den. Skördande av växtens delar ovan jord, täckning med markduk och slutligen täckning med ett 30 cm lager jord eller grus kan lugna ner växten. Grävning och rotkapning ska helst undvikas, då det finns risk att nya skott skjuter upp.
Jätteloka/björnloka ska bekämpas eftersom den kan orsaka hudbesvär och slå ut annan inhemsk växtlighet. Skyddskläder och glasögon måste användas eftersom växten kan ge hudskador.

Källa: naturvardsverket.se

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *