Allt fler är vaccinerade – men antalet smittade ökar också

Allt fler är vaccinerade – men antalet smittade ökar också

VACCINERING. Boende på särskilda boenden för äldre är nu vaccinerade.
Foto: Adobe

Antalet bekräftade fall av covid -19 ökar nu igen, efter en nedåtgående trend i slutet av januari och början av februari.

Trenden syns i hela landet. Värst drabbade är landets norra regioner, men även i Stockholmsregionen går trenden åt fel håll. Och i Vallentuna ökade de bekräftade fallen med covid -19 mellan den 18 och 25 februari.

De senaste veckornas ökning av antalet smittade visar sig nu även för antalet intagna på sjukhus. I början av veckan kom nya siffror som visar att antalet patienter som behöver iva-vård för covid -19 ökar i 13 av 21 regioner. Även antalet patienter som vårdas på vanliga vårdavdelningar har gått upp.

Även om de norra regionerna just nu är värst drabbade, syns en tydlig uppgång även i region Stockholm. Mellan den 18 och 25 februari ökade antalet fall i regionen med 27 procent.
Samma period ökade antalen bekräftade fall med covid -19 också i Vallentuna. 74 nya bekräftade fall rapporterades in. Det är en uppgång med 28 fall, jämfört med veckan innan.

Snart 1000 vaccinerade
Vaccineringen fortsätter, men på grund av att leveranserna är försenade, har inte så många kunnat vaccineras ännu. I Vallentuna hade fram till den 25 februari 3,8 procent, eller 983 personer, fått minst en dos vaccin.
– De särskilda boendena för äldre är klara. För medarbetare i kommunal vård och omsorg pågår fortfarande vaccinering. Det gäller även inom hemsjukvården och våra hemtjänstkunder. Vaccinering för våra LSS-kunder både pågår och är i planeringsstadiet, berättar Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Vallentuna.

Hur är smittläget på de särskilda boendena för äldre och inom LSS?
– I skrivande stund har vi en person som är smittad utan symptom.

Den 1 mars slutade besöksförbudet att gälla. Då öppnade kommunens vård- och omsorgsboenden upp för säkra besök.
– Det är viktigt att alla som besöker sina närstående följer verksamheternas rekommendationer, oavsett om man redan är vaccinerad, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19. Folkhälsomyndighetens allmänna råd kvarstår även om man har blivit vaccinerad. Detta görs bland annat för att skydda de boende, personal och närstående som ännu inte blivit vaccinerade, säger Elvira Avdic.

På grund av försiktighetsåtgärder är den biståndsbedömda dagverksamheten för äldre tillfälligt stängd fram till den 4 april.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *