Ännu ingen lösning för boende i Lindholmen

Ännu ingen lösning för boende i Lindholmen

BORTTAGEN LÅDA. När återvinningen försvann i mars 2020 fanns förhoppning om att det skulle komma nya lådor inom ett år. Den förhoppningen sprack.
Foto/arkiv: ROFFE ANDERSSON

”Återvinningsstationen kan vara på plats tidigast våren/sommaren 2022”

Möjligheterna till en ny återvinningsstation vid Lindholmen har hamnat långt ner på prioriteringslistan.

Diskussionerna mellan FTI och Vallentuna Kommun har lagts på is sedan i februari och det dröjer innan boende i Lindholmen får chansen att sortera sina sopor igen på hemmaplan.

–Ansvaret ligger nu på Vallentuna kommun, säger Annika Ahlberg, regionchef på FTI.

För ett och ett halvt år sedan skrev vi om att Återvinningsstationen i Lindholmen plockas bort, på grund av roslagsbanans ombyggnation. Redan då hade förslag lagts på vart en ny station skulle kunna vara lämplig och samtidigt pratades det om att det som mest skulle ta upp till ett år innan allt var färdigt.

Kostnadsfråga
I Januari i år gjorde vi en uppföljning där vi skrev om att det nu var en kostnadsfråga. En plats hade hittats på en åker utanför Gustav Vasa-skolan och då var det enbart en fråga om pengar.

–Vi funderar på om vi ska gå vidare med den platsen, som är en åker. Vi måste veta att vi har pengar att etablera där. Frågan om vi har råd eftersom en ny förordning börjar gälla om två år, sade Annika Ahlberg till Vallentuna Nya då.

“Jag känner inte till det här”
Idag, ett halvår senare, säger Annika Ahlberg på FTI att den nya förordningen inte längre kommer gälla och att hon inte hört något alls om en ny plats på åkern utanför Gustav Vasa-skolan.

–Har kommunen föreslagit en sådan plats så känner inte jag till att det kommit till oss, säger hon.

För Lindholmens invånare har det fortfarande inte kommit en återvinningsstation och nu har det redan gått ett halvår över den maxtid som sades vid borttagningen av stationen. Och situationen verkar helt låst.

Dela på kostnaderna
Annika Ahlberg menar att hon och FTI den 24 februari i år skickat in ett förslag där FTI och Vallentuna Kommun ska dela på kostnaderna för en ny återvinningsstation i området. Hon meddelar idag att kommunen ännu inte svarat på mejlet och att de därför inte kommer gå vidare i ärendet.

– Då det inte är en permanent lösning så är FTI inte beredda att stå för kostnaderna för ny väg och vändplan. Då föreslog vi att vi skulle dela på kostnaderna men efter det har vi inte hört någonting.

STOR VIT FLÄCK. Förutom återvinning av tidningar finns ingen möjlighet till återvinning mellan centrala Vallentuna och Ekskogen.
Foto: SKÄRMDUMP GOOGLE

Bollen hos kommunen
Enligt avtalet mellan FTI och Vallentuna Kommun ska kommunen erbjuda en likvärdig plats som den som försvunnit. Detta har kommunen gjort men av olika anledningar så har FTI tackat nej.

–Platsen de erbjöd blev för dyr och de har också tyckt att vi ska göra i ordning den. Detta har jag ifrågasatt och sagt att vi kan inte ta den kostnaden. Vi menar att bollen fortfarande ligger hos dom, säger Annika Ahlberg.

Beri Fajic, avfallshandläggare på Vallentuna kommun, medger att processen varit lång och att det gått mycket fram och tillbaka. Däremot är han mer positiv i frågan än FTI. Han menar att allt från vändplan till markfrågor och trafiksäkerhet har undersökts. Men fortfarande är det en kostnadsfråga.
–Både FTI och vi har varit överens om en plats men inte om finansieringen. Oenigheten har varit vem som ska betala vilken del och hur mycket, säger han.

Samtidigt har invånarna i Lindholmen hamnat i kläm och tiden tickar på utan att något beslut fattas.

Tidigast på plats våren 2022
Just nu håller Beri Fajic och hans medarbetare på att se över finansieringen för projektet och den 29 september ska allt återkopplas till kommunen. Löser sig den biten kan projektet äntligen ta fart. Men det kommer fortsatt att dröja innan en lösning är på plats.
–Efter detta kommer det krävas ett bygglov som FTI kan fixa. Sen är det svårt att arbeta under vintern med allt vad det innebär, men om allt går som planerat så kan en återvinningsstation tidigast vara på plats till våren/sommaren 2022, säger Beri Fajic.

Den lösningen kommer ändå bara vara tillfällig i fem års tid. Parallellt menar han att ett arbete för att hitta en permanent lösning fortskrider. Beri Fajic är tydlig med att avsluta med att läget inte är låst och att politikerna i Vallentuna är måna om att problematiken ska ordnas.

–Jag hoppas att vi har svar på frågan vad som kommer hända i slutet på september. Jag anser ändå att det är goda chanser så länge vi löser finansieringen, men det är tråkigt att det tagit så lång tid, avslutar han.

Dela artikeln här:

Daniel Bergholm

Född och uppväxt i Vallentuna, men som journalist måste man ju bo på söder. Stort sportintresse men även engagerad i samhällsfrågor i övrigt. Kan idag erkänna att några äpplen pallats runt Ekebydalsområdet som liten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *