Bemanningen inom vården den stora utmaningen

Bemanningen inom vården den stora  utmaningen

REDER UT. Chefsläkare Elda Sparrelid förklarar turerna kring vården.
Foto: ANNA MOLANDER

✓ Frivilliga insatser diskuteras ännu inte
✓ Pensionerad personal uppmanas komma in och jobba
✓ Alla med sjukvårdsutbildning uppmanas hjälpa till
✓ Intensivvårdsplatserna ska snabbt kunna bli fler

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att alla i Stockholmsregionen som kan, bör jobba hemifrån på grund av att det råder stor risk för smittspridning av coronaviruset i samhället.

Man har också förtydligat att riskgrupper, bland annat alla äldre över 70 år, ska stanna hemma och inte gå ut mer än nödvändigt.

Samtidigt som stora delar av Stockholmsområdet stänger ner finns en oro bland många invånare för att sjukvården kommer att gå på knäna. Om flera som arbetar inom vården själva blir sjuka eller måste vara hemma med sjukt barn, vad händer då? Vallentuna Nya har därför frågat Region Stockholm om det skulle kunna bli aktuellt med frivilliginsatser i sjukvården.

Om påfrestningarna i vården blir stora framöver, för att flera i vårdpersonalen är sjuka eller vabbar, eller att vårdpersonalen helt enkelt inte räcker till, kan det då bli aktuellt med frivilliga insatser från invånare?

Dubblera antalet platser
–För närvarande är det mycket få patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Det stora flertalet kan isolera sig i hemmet och bli friska där. Däremot förbereder vi oss på ett scenario där vårdbehovet ökar kraftigt med anledning av covid-19. Precis som vanligt är bemanningen av vården den riktigt stora utmaningen, säger Elda Sparrelid, chefläkare vid Region Stockholm och ansvarig för vårdkapaciteten när det gäller coronavården i länet.

–Vi har inga planer på att ta in volontärer för att utföra sjukvård. Skulle det uppstå ett katastrofläge bör det fattas ett nationellt beslut om att tillåta icke-sjukvårdsutbildad personal att utföra vissa arbetsuppgifter inom vården. Men det krävs att man i så fall tar hänsyn till de regelverk som finns bland annat kring patientsekretess och arbetsrätt, säger Elda Sparrelid.

Du säger att ni förbereder er för ett scenario där vårdbehovet ökar kraftigt. Hur gör ni det?

–Alla akutsjukhusen arbetar nu med att öka antalet intensivvårdsplatser för att vid behov kunna ta hand om ett ökat antal patienter. Just nu har de ökat med 50 procent. Vi har planer för att öka till 100 procent fler platser än normalt och det finns planer för en ännu större omställning av akutsjukhusen för att kunna öka med ytterligare platser utöver det. Dessutom byggs nu ett fältsjukhus vid Älvsjömässan med ytterligare 30 intensivvårdsplatser.

Bemanningen en utmaning
Finns det några frivilliga insatser som man skulle kunna tänka sig att invånare kan hjälpa till med? Till exempel utföra enklare omvårdnad av patienter? Andra uppgifter som kan bli aktuella?

–Det finns inga sådana planer för närvarande. Däremot finns det mycket som volontärer kan göra genom att underlätta för sjuka som isolerat sig i hemmet och äldre personer som vill minimera risken för smitta genom att hjälpa dem att handla och utföra andra ärenden.

I sociala medier har intensivvårdssjuksköterskor gett uttryck för att fler vårdplatser naturligtvis behövs, men vad gör vården när det saknas sjuksköterskor med den specialistutbildning som krävs i intensivvård?

–Du har helt rätt. Bemanningen av intensivvårdsplatserna är en utmaning. Därför har Region Stockholm beslutat skjuta upp sådan vård som man bedömer kan skjutas upp utan medicinska risker. Det frigör både medarbetare, skyddsutrustning och i vissa fall lokaler. Det har redan genomförts vid akutsjukhusen och nu utökar vi det till att omfatta alla vårdgivare, även privata.

–Vi uppmanar också alla med sjukvårdsutbildning som kan hjälpa till att göra så. Vi ber deltidsanställda att öka antalet arbetade timmar och nyligen pensionerad personal att komma tillbaka under en tid.

Hemvärnet har till uppgift att ge stöd till samhället vid svåra påfrestningar i allt från fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal.

Kan ni komma att ta hjälp av Hemvärnet i sjukvården? När sker det i så fall det?

–Det finns inte i planerna för närvarande, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Dela artikeln här:

Anneli Leijel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *